De Buren
schrijven
De Buren van de Abdij maakten zo’n enthousiaste start dat ze hun honger om deze historische plek beter te leren kennen, gestalte gaven door er meteen boeken over te schrijven. Dat kon bovendien omdat de diverse groep van medewerkers ook een aantal historici bevatte en mensen die vertrouwd waren met het schrijven van teksten. Rond deze boeken verzorgen we ook rondleidingen.
In de voorbije coronaperiode was op een bepaald moment enkel wandelen in de buurt van de woning toegestaan. Diverse keren stapte Marc Hanson toen via de Achtervisserij tot aan de Keizerpoort en via de Visserij terug, of omgekeerd. Vooral het contrast tussen de industriële restanten aan de Achtervisserij en de fraaie woningen aan de Visserij was zo verrassend, dat hij besloot het Visserij-eiland grondiger te bestuderen …

Ons eerste boek vertelt over de rijke geschiedenis van de Machariuswijk: van het heidense dorpje Ganda, over de Sint-Baafsabdij en het Spanjaardenkasteel tot …

Onze tweede publicatie focust op het sociale aspect van de Machariuswijk met historische bijdragen over armoede en ziekte in het Sint-Baafsdorp, lusttuinen langs de Visserij …

In dit boek vertellen buurtbewoners en historici over het slachthuis en de veemarkt: over de opbouw en vroege werking, over de aanpassingen gedurende het interbellum …

Dit boek beschrijft in detail het Spaans Kasteel van zijn ontstaan (16de eeuw) tot de afbraak (19de eeuw). Ook komen interessante archeologische vondsten …

De schrijver neemt ons mee in een verhaal over de Gentse kloostergemeenschap aan Ganda: de stichting met Amandus en Bavo, een gemeenschap van kanunniken …

Deze poster geeft de gedetailleerde geschiedenis van de Sint-Baafsabdij weer als een tijdlijn. Marc Hanson en Bo De Baets zijn er wonderwel in geslaagd om 900 jaar …