Buren van de Abdij houdt de vinger aan de pols van de wijk en wil een plek zijn die diverse mensen samenbrengt. Daarom werken we nauw samen met Buurtwerk Macharius-Heirnis en met het lokaal dienstencentrum De Horizon. Enthousiaste buurtbewoners kunnen altijd met ideeën voor een groepsproject langskomen. We ondersteunen graag andere initiatieven in de wijk. Je kan hieronder meer lezen over enkele interessante projecten die we samen met andere wijkpartners en buurtbewoners hebben opgezet.

Op 24 oktober 2020 organiseerden wij een eerste kennismakingsbijeenkomst in de refter van de Sint-Baafsabdij. Deze bijeenkomst legde de basis voor het Mach-H project, hoe we samen met verschillende buurtbewoners het sociale en culturele leven in de wijk nog aangenamer konden maken.

Met het Wijkbosproject probeert de wijk Macharius-Heirnis om het herbebossingsproject Faja Lobi in Congo van onze buurman Jurgen Heytens te steunen. Met het Wijkbos willen we Jurgen de middelen geven om een bos ter grootte van onze wijk te planten: 50 hectaren of 50000 bomen.

In de aanloop naar de expositie ‘Wollah! Van Eyck Was Here. Lamb of God’ is de doorgang onder Herberg Macharius opnieuw ‘verveld’. Initiatiefnemer was VOEM. Graffiti-artiesten Dema One en Lennert Gavel hebben woorden die door buurtbewoners zijn aangereikt, verwerkt tot een zwierige ‘kalligraffiti’.

In het voorjaar van 2018 hadden enkele mensen van Buren van de Abdij het idee om enthousiaste tuiniers bijeen te brengen en tegelijk de Machariuswijk een stukje groener te maken. Met steun van ‘Wijk aan Zet’ is zo ‘Het Spaans Gewas’ ontstaan in een geknipte straat op het Spaanskasteelplein.