IN DE KIJKER

Rondleiding in de Sint-Baafsabdij

zo 22 mei | 14:30 - 16:00

Meer activiteiten

Een nieuw bestuur voor Buren van de Abdij

Op 23 april 2022 heeft de algemene vergadering van Buren van de Abdij vzw een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur wilt graag de volgende boodschap met de achterban delen... Dankjewel beste buren Voor jullie stralend enthousiasme, jullie actieve inzet, jullie warme aanwezigheid. We kijken ...

Belangrijk archief in het Spaans Kasteel

In 2018 publiceerde Buren van de Abdij een fraai uitgegeven boek over het Spaans Kasteel. Hierin wordt niet vermeld dat er in deze immense dwangburcht gedurende jaren een belangrijk archief werd bewaard: het Trésor de Flandre of de oorkonden van de graven van Vlaanderen ...

De abdij verhuurt een ‘stove’

Een ‘stoof’ of ‘stove’ was een laatmiddeleeuws badhuis voor 10 à 15 personen, waar vooral bemiddelde lieden vaak in gezelschap genoten van een warm bad, een drankje en een hapje, een gezellig gesprek, een zacht bed en soms meer. Sommige stoven waren inderdaad verdoken ...

Meer nieuws