Herberg Macharius is sinds 2012 van een tijdelijk project uitgegroeid tot een vaste waarde in de Sint-Machariuswijk. Een sociaal culturele ‘hub’ die in het teken staat van ontmoeten en verbinden. Een plek waar Buren van de Abdij vele activiteiten organiseert gaande van karaokeavonden, dansfuiven, en concerten tot debatten, boekvoorstellingen en workshops.

HET POORTGEBOUW VAN HET SLACHTHUIS

L

ang voordat de naam Herberg Macharius in het leven werd geroepen, maakte het iconische witte poortgebouw deel uit van het slachthuis dat tussen 1857 en begin jaren 90 van de vorige eeuw op de site van het huidige Coyendanspark en Sint-Baafsdorp stond.

Het gebouw zou in de latere jaren van het slachthuis dienst hebben gedaan als zogenaamd ‘vellenkot’. Hier werden de huiden van de geslachte dieren opgehangen om ‘uit te druipen’. In die tijd werd het slachtafval via opvangputten in de vloer van de huidige Herberg afgevoerd naar de Schelde. Het verhaal gaat dat het water roodbruin zag van het slachtafval… Dan wordt het poortgebouw tegenwoordig toch op een fijnere manier gebruikt.

Buren van de Abdij publiceerde in 2015 een boek over de woelige periode van de oude beestenmarkt en het slachthuis. Helaas is deze publicatie uitverkocht, maar wil je meer weten over het slachthuis en het poortgebouw dan kan je het boek ‘Het slachthuis verteld/t’ op onze site als pdf-bestand downloaden.

Het is nog leeg in de herberg. Herberg Macharius als bouwpakket.

TRACK

I

n 2012 organiseerde het S.M.A.K.,  het stedelijk museum voor actuele kunst, een grote stadstentoonstelling, TRACK. Wereldvermaarde kunstenaars maakten speciaal voor deze expositie kunstwerken die op verschillende plaatsen in de stad Gent te zien waren. Een van deze plaatsen was de site van het Coyendanspark en de Sint-Baafsabdij.

Het poortgebouw stond op dat moment reeds een jaar leeg nadat Buurtwerk Macharius-Heirnis verhuisd was naar hun huidige locatie in het Lousbergpark. Buren van de Abdij vatte het plan op om gedurende de vier maanden van de TRACK-expositie het poortgebouw te gebruiken als centraal punt in de wijk en om, samen met buurtbewoners, iedere dag activiteiten te organiseren. En we waren ambitieus, het poortgebouw zou zes op zeven dagen open worden gehouden door een bonte groep vrijwilligers.

In overleg met Philippe Van Cauteren, directeur van het S.M.A.K, Historische Huizen Gent, en Buurtwerk Macharius-Heirnis begonnen we aan de voorbereidingen van het project. We organiseerden ‘zitdagen’ om ideeën voor activiteiten te verzamelen en vrijwilligers te rekruteren. De inrichting van het toen nog lege poortgebouw werd een samenwerking van Buren van de Abdij en het tentoonstellingsteam van Historische Huizen Gent. Na vier maanden was het zover, het openingsweekend van TRACK  in mei 2012 was ook het openingsweekend van…

Uiteraard had het project ook een logo nodig… Een kijkje achter de schermen. De ‘making of’ van het Herberg Macharius logo.

HERBERG MACHARIUS!

H

oe zouden we het nieuwste kindje van Buren van de Abdij noemen? Café Macharius? Het Poortgebouw? We waren op zoek naar een naam die de verbondenheid in de wijk zou benadrukken. Het poortgebouw moest een plaats worden waar mensen zich ’thuis’ voelden. We zouden ook meer dan zomaar een café zijn. Na een paar brainstormsessies kwamen we uit op… herberg Macharius. In eerste instantie met een kleine ‘h’, zo is ‘herberg’ ook een werkwoord. Herberg Macharius zou een plaats worden die onderdak zou bieden aan mensen en ideeën, een warme herbergzame plek.

En zo is het allemaal begonnen. Gedurende die eerste vier maanden in de zomer van 2012 bracht Herberg Macharius een volledig nieuwe dynamiek in de wijk tot stand. We organiseerden eclectische activiteiten, gaande van een fricandonwedstrijd over optredens en zangfestijnen, tot een simultaanschaaktoernooi. We mogen daar zeker ook deze bizarre namiddag bijrekenen: een kapster, een spinster en een breister sloegen de handen ineen. Het geknipte haar werd tot draden gesponnen en er werd direct een sjaal van gebreid … ‘Naald & Draad’ live op het herbergpodium… De sjaal bevindt zich in de tijdscapsule die we in 2037, als de herberg 25 jaar bestaat, feestelijk opnieuw zullen openen.

HERBERG MACHARIUS 2.0

N

a vier maanden ’tijdelijke’ opening bleek Herberg Macharius zo’n succes dat de vraag uit de wijk kwam om het project voort te zetten… uiteraard was Buren van de Abdij een vragende partij en maakte de herberg een zogenaamde ‘doorstart’. We sloten een overeenkomst met de stad om voor onbepaalde tijd het poortgebouw te mogen gebruiken als ‘huiskamer’ van de wijk.

En zo ontstond de werking die tot op de dag van vandaag nog altijd de wijk doet bruisen. Een laagdrempelige plaats waar ideeën kunnen ontstaan en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het eclectische aanbod van activiteiten staat gelijk aan de diverse groep herbergvrijwilligers en -bezoekers. Met een heel arsenaal aan terugkerende activiteiten zoals de spetterende Bal Mundials, onze heerlijke Karaokeavonden, Open-Mic-avonden, maar ook de interessante debatten, boekvoostellingen en nog heel veel meer. Bij mooi weer genieten we ook van het herbergterras, geen betere plaats om de zondagnamiddagen door te brengen.

Dit alles gedragen door een fantastische groep vrijwilligers… zonder deze vrijwilligers, geen herberg Macharius!