Om de abdij en de Machariuswijk beter te leren kennen, kan je op een zondagnamiddag aansluiten bij een van onze gratis rondleidingen. De data kondigen we aan op onze agenda. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je gaat de abdij binnen langs de Groene Kerk in het Coyendanspark en we verzamelen aan de infostand van de Buren. Groepen kunnen, tegen een vergoeding, een rondleiding aanvragen.
Annelies De Waele
Annelies De Waele
Sabine Melckebeke
Sabine Melckebeke

D

e ruïnes van de Sint-Baafsabdij vormen een van de oudste en wonderbaarlijkste sites van Gent. Een oase, een plek voor stilte en ontmoeting. Een verborgen parel in de Macharius-Heirniswijk. Gidsen Annelies De Waele en Sabine Melckebeke nemen je graag mee in de geschiedenis van Ganda en het middeleeuwse leven in en om de abdij. Een verhaal van opbouw, verval en wederopstanding. Weetjes over monniken, heiligen, vorsten. Een blik op oude stenen en rituelen, bomen en planten, kunst en architectuur. Wie de Sint-Baafsabdij niet heeft bewandeld, heeft Gent nog niet goed bezocht!

GIDSEN: SABINE MELCKEBEKE, ANNELIES DE WAELE
DUUR: 1,5 UUR
WANNEER: ZIE AGENDA

John Vandaele
John Vandaele

HET SLACHTHUIS EN DE BEESTENMARKT

N

a de Sint-Baafsabdij en het Spaans kasteel bepaalde het Gentse slachthuis en de beestenmarkt meer dan 130 jaar het reilen en zeilen in de Machariuswijk. Er werden zo’n zeven miljoen dieren geslacht, en zo’n 21 miljoen dieren verhandeld in die tijd. Die hele periode was de wijk een bijzonder levendig treffen tussen de bewoners en de talrijke boeren, beestenkoopmannen, veeartsen-keurders en bankiers die in geïmproviseerde kantoren in de omliggende herbergen fortuinen verhandelden. Soms ontsnapte een dier even aan zijn laatste levenstocht en zette nog kort de wijk op stelten voor het onherroepelijk in de vleesindustrie verdween. Nu een kwarteeuw later is de Machariuswijk volledig veranderd. De meer dan dertig cafés en de winkels met toebehoren voor de vleesindustrie zijn er niet meer. De vroeger bijna uitsluitend Gentse bevolking woont nu samen met ‘inwijkelingen’ van bijna 90 nationaliteiten.

GIDS: JOHN VANDAELE
DUUR: 2 UUR
OP AANVRAAG

John Vandaele
John Vandaele

VAN GANDA TOT HERBERG

D

e wandeling staat stil bij de Keltisch/Gallo-Romeinse tijd van het Gandagehucht aan de samenvloeiing van Schelde en Leie, de Sint-Baafsabdij (630-1540), het Spaans Kasteel (1540-1850), het slachthuis en beestenmarkt (1850-1990), en de huidige tijd van de Machariuswijk die een nieuwe start maakte na afbraak van slachthuis en beestenmarkt. Onder meer over het ontstaan van de Buren van de Abdij die nieuw leven brachten in het oudste gebouw van Gent. Over hoe ze daarmee in de sporen lopen van een gemeengoed dat hier eeuwenlang bestond. Over hoe er nu honing geproduceerd wordt in de abdij, maar 500 jaar geleden ook. Over hoe elke straat in onze wijk verwijst naar dat bijzonder rijke en bewogen verleden waar ooit het “kleine Carthago” van Gent plaatsvond. Over de grote moskee van Gent in een oude azijnfabriek,… John plukt oordeelkundig uit de vier boeken die de Buren schreven over deze stek: over arm en rijk, over het slachthuis, over het Spaans Kasteel en getuigt als buur over de veranderingen die de wijk de voorbije dertig jaar doormaakte.

GIDS: JOHN VANDAELE
DUUR: 2 UUR
OP AANVRAAG

Dirk Van Wittenberghe
Dirk Van Wittenberghe

HET SPAANS KASTEEL VIRTUEEL

D

e Buren van de Abdij publiceerden in 2018 hun vierde boek ‘Het Spaans Kasteel, Gent‘. Het boek gaat over ‘onze’ Sint-Baafsabdij die op bevel van keizer Karel bijna volledig werd afgebroken voor de bouw van het enorme Spanjaardenkasteel dat tussen 1540 en 1850 zowat de helft van de Machariuswijk besloeg. We stelden ook vast dat de helft van ons stratenplan eigenlijk in het kasteel is ‘gegroeid’.
Dirk Van Wittenberghe maakt een (virtuele) wandeling door het Spaans Kasteel, vertrekkend van het perron in het Dampoortstation tot diep in het hart van het kasteel. In deze historische wandeling in 3D poogt Dirk aan de hand van digitale maquettebeelden en archiefbeelden het Spaans Kasteel terug op te roepen in het huidige stadsbeeld. Hoe werd de vesting gebouwd? Waar lagen de toegangspoorten? Waar stond de windmolen? Waar bevond zich de kruitfabriek of de kanonnengieterij? Wat gebeurde er met het restant van de Sint-Baafsabdij? En tenslotte… wat overleefde de tand des tijds?

GIDS: DIRK VAN WITTENBERGHE
DUUR: 2 UUR
WANNEER: ZIE AGENDA & OP AANVRAAG