WIJKBOS MACHARIUS-HEIRNIS

M

et het Wijkbosproject probeert de wijk Macharius-Heirnis om het herbebossingsproject Faja Lobi in Congo van onze buurman Jurgen Heytens te steunen. Jurgen heeft intussen (oktober 2020) al meer dan 2700 hectaren aangeplant en stelt daarbij honderden mensen te werk, in de wijde omgeving van de stad Idiofa.

“Met het wijkbos willen we in Congo een bos ter grootte van onze wijk planten.”

Jurgen plant, samen met de lokale gemeenschappen in Congo, sinds enkele jaren bossen aan. Het herbebossingsproject wil ontwikkeling voor de lokale bevolking verzoenen met natuurherstel. Hij startte ook sociale activiteiten, zoals een ziekenhuis en een vormingscentrum, op. De uitdagingen zijn groot, want een groeiende bevolking ziet door een gebrek aan middelen het woud vaak als een laatste aan te snijden rijkdom. Toch gelooft Jurgen dat er stilaan een draagvlak is om deze neerwaartse spiraal om te keren. Met het Wijkbos willen we Jurgen de middelen geven om een bos ter grootte van onze wijk te planten: 50 hectaren of 50000 bomen. Dat vergt 25000 euro – één boom aanplanten kost in het project immers een halve euro. Met het Wijkbos verzamelden we intussen 8000 euro. Daarmee kon Faja Lobi al zo’n 16 hectaren of 16000 bomen aanplanten in het dorpje Tomoti.

Als je wil meewerken aan het wijkbos, of ons iets wil meedelen, kan je ons bereiken op wijkbos@burenvandeabdij.be of info@burenvandeabdij.be.