• Benedictijnen aan GandaEen korte geschiedenis van de Sint-Baafsabdij in Gent (630-1545), uitgegeven door Buren van de Abdij, tweede druk 2015, geïllustreerd, zachte kaft, 186 blz., A4 formaat.
  • Tekst door Marc Hanson.
  • Vormgeving door Bo De Baets.

BENEDICTIJNEN AAN GANDA

D

e schrijver neemt ons mee in een verhaal over de Gentse kloostergemeenschap aan Ganda: de stichting met Amandus en Bavo (630-819), een gemeenschap van kanunniken met Einhard (816-946), de omvorming tot een invloedrijke Benedictijnenabdij (946-1260), het leven als monnik, de invloed van Rome en staat, en de neergang (1260-1540).

In 2010 verscheen voor het eerst Benedictijnen aan Ganda. Een korte geschiedenis van de Sint-Baafsabdij in Gent (630-1545), dat verscheidene keren werd herwerkt en bijgewerkt.

Zoals de titel suggereert, probeert het boek de grote lijnen te schetsen van de rijke Sint-Baafsabdij vanaf haar stichting tot haar bijna volledige afbraak in 1540 op bevel van keizer Karel V om plaats te maken voor het Spaans Kasteel (gebouwd: 1540-1545). Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de abdij als grootgrondbezitter met talloze hoeves, windmolens en werknemers (grote en kleine pachters), maar ook aan het dagelijks leven van de monniken (van 819 tot 946 en van 1536 tot 1540 seculiere kanunniken) onder leiding van een gekozen abt en aan de gebouwen waarin ze leefden.

Ook het Sint-Baafsdorp en de Heilig Kerstparochie met een eigen kerk, die onder het patronaat van de abdij viel, krijgen de nodige aandacht. De relaties met het bisdom Doornik, met Rome en met het wereldlijk gezag worden eveneens belicht. Ten slotte wordt er meer dan in vele andere werken ook gefocust op de abdij als centrum van een rijke kunst en cultuur.

Het boek is te koop voor 10 euro in onze Herberg Macharius tijdens activiteiten, en de Sint-Baafsabdij op een zondagnamiddag tussen Pasen en het laatste weekend van oktober.