• De Buren van de Abdij uitgegeven door Buren van de Abdij, 2011, rijk geïllustreerd, harde kaft, 112 blz., 20,5 cm x 27,5 cm.
  • ISBN 978 90 814 1461 6
  • Redactie door Fabien Audooren en eindredactie door Ann Vantournhout.
  • Bijdragen van Herman Balthazar, Doreen Gaublomme, Marc Hanson, Dirk Ketelaere, Griet Maréchal, Tuncer Mavzer, John Vandaele, Geert Van Doorne en Jos Van Herreweghe (samen met Kina Van Geertruy).
  • Foto’s van Hilde Braet, Bart Lasuy en Tom Van Nuffel.

DE BUREN VAN DE ABDIJ

O

ns tweede boek focust op het sociale aspect van de Machariuswijk met historische bijdragen over armoede en ziekte in het Sint-Baafsdorp (13de–17de eeuw), lusttuinen langs de Visserij (18de–20ste eeuw), de proleten-bewoners van het Spaans kasteel (1781–1857), en het leven in en rond het slachthuis (19de–20ste eeuw).

Na het succes van ‘De Buren en de Abdij’ uit 2009 kon een vervolg niet uitblijven. Gemotiveerd door de interesse van zowel wijkbewoners als ‘buitenstaanders’ werd een tweede publicatieproject op poten gezet. Het boek verscheen in 2011 en kreeg als titel ‘De Buren van de Abdij: 800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk’.

Het boek schetst de vroegere en huidige sociale toestand van de plek waar Gent is ontstaan. Wie waren de bewoners van de Gentse Machariuswijk door de eeuwen heen? Waren ze arm of rijk? Welke sociale rol vervulden de monniken van de abdij ten opzichte van pelgrims, jongeren, bejaarden en zieken? Hoe belangrijk was het Spaans Kasteel en zijn bewoners? Wat is nog zichtbaar van de rijkdom en armoede die aanwezig was in de wijk? Welke veranderingen maakte de wijk mee tijdens de 19de eeuw? Vinden we nog restanten van het slachthuis en de veemarkt?

Met aandacht voor de mens beschrijft dit boek de transformatie van de benedictijnenabdij, van landelijk Sint-Baafsdorp tot stadswijk, van Spanjaardenkasteel over slachthuis en veemarkt tot de huidige sociaal gemengde woonbuurt. De historische bijdragen werden geschreven door vier historici die lid zijn van Buren van de Abdij en door haar voorzitter, beroepshalve journalist. Door de ogen van buurtbewoners maakt de lezer kennis met respectievelijk de verdwenen leefgemeenschap van de veehandelaren rond het oude slachthuis en de nieuwe allochtone bewoners die er zich in de voorbije decennia vestigden. Bewoonsters van het rusthuis De Horizon verluchtten de tekst met haiku’s. Verscheidene andere buren werkten enthousiast mee aan illustratie, vormgeving en afwerking.

Dit project kreeg de steun van de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. ‘De Buren van de Abdij’ is helaas uitverkocht maar kan worden geleend in de Gentse bibliotheken. Je kan het boek ook online lezen.