Geen uitleg, gewoon, ter overdenking:

“Kiezen

Wie een keuze moet maken, heeft niet zelden te maken met tijdsdruk.
In dit werk wil ik het moment vlak voor de beslissing tot stilstand brengen.
Er is geen achteraf

Lotte Van De Walle