SNELTEAM

B

en je bezorgd om de leefbaarheid van onze wijk en onze stad? Wil je aan stadslandbouw doen (kruiden, bijen, fruitpluk…)? Wil je graag bijleren over de biodiversiteit in onze stad? Wil je meehelpen om van onze wijk de meest duurzame van Gent te maken? Welkom in ons SNELteam (StadsNatuur En Landbouw).

STADSLANDBOUW

Deze werking begon met een kleine kruidentuin in de abdijtuin. Omdat we geen kruiden in volle grond mochten planten, bouwden we kruidenbakken die we nu al tien jaar onderhouden. Het bonenkruid steken we veiligheidshalve in een kooitje vanwege zijn reputatie als afrodisiacum ;-). Na de kruidenbakken begonnen we met de kweek van de Baafse bijen. Fruitbomen planten in de abdijtuin en het Coyendanspark bleek niet haalbaar. De Groendienst suggereerde om de oude perelaars in de binnentuin achter het Lousbergsinstituut te plukken. Daar stond een interessante diversiteit aan hoogstamperelaars waar al jaren niks mee gebeurde. Elk jaar komen we samen voor de perenpluk en van de oogst laten we fruitsap persen dat we verkopen in herberg Macharius.

“Wil je meehelpen om van onze wijk de meest duurzame van Gent te maken?”

Het merkwaardige is dat al die dingen 500 jaar geleden ook al gebeurden in de oude Sint-Baafsabdij . Dat was wellicht niet het geval met de champignonkweek. We kregen toestemming om daarmee te beginnen in een vochtige ruimte van de abdij en vier vrijwilligers volgden hiervoor een opleiding. Helaas kwam de effectieve productie tot nu toe nog niet van de grond. Maar we laten dit plan niet varen. Opslaan

STADSNATUUR

Geert Heyneman, expert van de stedelijke groendienst, leerde ons tijdens een rondleiding de bijzondere plantenrijkdom in de abdijtuin en op de abdijmuren kennen. We zouden hier graag meer willen over weten en er af en toe over schrijven op onze website. Net zoals over de wilde natuur in de Schelde en Leie, want sinds de waterzuivering in onze stad verbeterd is, worden fauna en flora in de Gentse wateren steeds rijker.

DUURZAME ONTWIKKELING

De Gentse energiecoöperatie Energent is ontstaan op initiatief van de Buren en is een aanzienlijke bijdrage tot de klimaatneutraliteit van onze stadsregio. Vergaderingen in herberg Macharius legden de basis voor deze burgercoöperatie die al 1300 vennoten telt. Energent heeft intussen vele honderden mensen begeleid bij de isolatie van hun woning en bij het installeren van zonnepanelen. De coop is ook de spil van meerdere vernieuwende en sociale projecten op het terrein van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Een ander aspect van onze klimaatwerking is het wijkbos waarbij we onze buurman Jurgen Heytens helpen om bossen te bouwen in Congo.

VERGROENING VAN DE WIJK EN MILIEUPARTICIPATIE

Maar de Buren van de Abdij zijn uiteraard ook bekommerd om de leefbaarheid van onze wijk in tijden van opwarming. Steden zijn tijdens hittegolven en op andere momenten vaak tot tien graden en meer warmer dan de buitengebieden. De stad zoveel mogelijk verkoelen, kan dan ook levens redden. Dat zal een diepgaande vergroening van de wijken vergen. Daarom hebben de Buren in het kader van het wijkbudget mee nagedacht over hoe we onze wijk kunnen vergroenen – het is een van de hoofdaccenten van het Mach-H-voorstel voor het wijkbudget, dat de voorstellen van veel verschillende wijkbewoners bijeenbrengt.

Vanuit deze bekommernis willen we er ook voor ijveren dat stad Gent zoveel mogelijk de wijkbewoners betrekt bij het groenbeleid van onze wijk.