PROPERE PIERKES

W

il je graag je steentje bijdragen om de mooie omgeving van de abdij proper te houden? Je wil daarom wel, eens om de zes weken, samen met ons team, gewapend met handschoenen, een fluohesje en een afvalgrijper, het zwerfvuil helpen opruimen? Welkom bij de Propere Pierkes van Macharius.

Sedert de zomer van 2012 verzamelen een aantal buren vrijwillig om het zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Ivago stelt daarvoor materiaal beschikbaar zoals een grote gele container, witte zakken, grijpers, handschoenen en groene fluohesjes. Ongeveer om de 6 weken komt ons team van een 12-tal Buren op zaterdagochtend om 9 uur samen bij Herberg Macharius. We maken de omgeving van het Coyendanspark, de Groene Kerk, het Spaanskasteelplein en het Sint-Baafsdorp vrij van zwerfvuil. Alles wordt verzameld en aan de stoeprand gezet voor ophaling door Ivago. Na afloop genieten we van een koffie met een lekkere boterkoek erbij in de Herberg.

“De Propere Pierkes schieten in aktie,
’t goekuupste kurps van de stad Gent.”
Waarom doen we dit? Sommigen omdat ze een nette buurt heel fijn vinden en een voorbeeld willen geven, anderen vinden het een goed moment om te mediteren of doen het voor de extra beweging, nog anderen zijn blij met het commentaar van de buren dat ons initiatief werkelijk helpt.
Bij de opstart heette dit initiatief ‘het Light Netheidscharter’. Onlangs kregen we echter een echt ‘lijflied’ en een nieuwe naam: de Propere Pierkes.
Wil je aansluiten bij de Propere Pierkes? Stuur een mailtje naar miekethienpont@gmail.com.

Reportage van AVS over de Propere Pierkes op het Spaanskasteelplein.