BRONNEN EN LITERATUUR WANDELGIDS VISSERIJ

BRONNEN

Gent. Liberaal Archief

XVI. 2. 11 LFL, jan. – juni 1889

Gent. Provinciaal Archief

Provincie Oost-Vlaanderen. Hinderlijke inrichtingen na 1900

4A/25 – 1535 A/9  A. en J. Serck  betreffende kalkmagazijn en plaatsen stoomtuigen 1903

8/35 – 128bis/23 Ch. Ost en H. Tack i.v.m. elektrische verwarmingsinrichting 1923-1924

8/35 – 147/16 A. en P. Serck betreffende garage en opslagplaats voor benzine 1925-1926

8/35 – 401/26 Ost en Tack betreffende ketelslagerij, opslag benzine en zuurstof 1933

8/35 – 781 A/11 A. en P. Serck betreffende perstank te Gent (met kadasterplan) 1943-1944

Gent. Rijksarchief

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Dossiers Hinderlijke Inrichtingen 1850 – 1900

2/4314/71  N. Feyerick                       1874

0/474/97    K. Bontinck                       1876

2/5134/68  F. Gheldolf                       1877

2/ 5132       J. Vanheuverswijn           1880

2/5862/83  N. Feyerick                       1883

2/5862/84  K. Bontinck                      1883

2/5862/43  C. Bontinck                      1883

8/35-936A   Bontinck metaalbewerking Visserij

G12/1888/C/38  J. Staelens

G12/1888/C/39  H. Lebegge

G12/1888/C/55  P.H. Martou

G12/1888/C/56  H. Lebegge

Modern Archief. Notariaat

Archief notaris Isidore Claeijs, akte 28.06.1862

Archief notaris De Naeyer te Gent, akte 9 december 1889

Archief notariaat Van Belle Gent, doos 20, nr. 261 (9 december 1890)

Archief notaris F. Nowé in notariaat De Groo – Parmentier, II, 39 (nr. 51), akte 8 juli 1892

Archief notaris A. Tyman Gent in notariaat Tytgat, II: nrs. 851-969, akte 15 september 1905

Gent. Universiteitsbibliotheek

Vliegende Bladen

HFI. B. 071. 12: gegevens i.v.m. S.A. Brasserie Austro-Belge

HFI. B. 071. 08: gegevens i.v.m. American Brewery Ltd

Kortrijk. Rijksarchief

Modern Archief

Archief notaris E. Hocke, akte 29 december 1885

Lokeren. Stadsarchief

Modern Archief

Bevolkingsregister 1866, fol. 112

Bevolkingsregister 1880, fol. 124

Sint-Amandsberg. Documentatiecentrum Maurits Gysseling

Documentatiemappen. Map Visserij: uittreksels uit publicaties, krantenknipsels, oude afbeeldingen, foto’s

Documentatiemappen. Map Achtervisserij:

Krantenknipsels

Kopies van archiefstukken uit SAG (B12) en Kadasterarchief Gent (4de afd. sectie D) betreffende de percelen 200 en 200A, gemaakt en verzameld door Tamara Rogiest.

Kopies van kadasterstukken betreffende het eigen huis (Visserij, 32) uit 1893 en 1907, gemaakt door Reineke de Laat.

Privéverzamelingen

Philippe Bockstael, Hedwig Aerts, Geert Janssens, bouwbedrijf Serck nv Melle, Thomas Serck, Alex Serck, Luc Mattelaer, Willem de Raedt en Luc Piëtte-Maes stelden documenten uit hun privéverzameling ter beschikking.

Kranten

La Flandre Libérale, 1889-1911, digitaal nagekeken op trefwoord ‘Pêcherie’

Het Volk, 1892-1914, digitaal nagekeken op trefwoord ‘Visserij’

Wegwijzers van Gent, 1835-1932, passim

(Aanwezig in SAG en in de Provinciale Bibliotheek aan het Zuid)

GERAADPLEEGDE BIBLIOGRAFIE

Bosteels J. (2015), Aelbrecht-Maes nv Metaalconstructies. Vier generaties, een passie, in: Vision. Magazine van de bank BNP Paribas Fortis, Brussel, p. 6-11.

Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 4nb Stad Gent. Noord-Oost (1979), Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon nv, p. 467-479.

Cultuurbezit in Vlaanderen. Lijst van de beschermde monumenten en landschappen op 31 december 1976 (1977), Gent.

Declerck R. en Heyndrickx D. (2020), 111 plekken in Gent die je gezien moet hebben, Bussum, Uitgeverij Thoth.

D’Hondt B. (2014), Van Andriesschool tot Zondernaamstraat. Gids door 150 jaar liberaal leven te Gent, Gent, Snoeck/Liberaal Archief.

Derom S., Rogiest T. en Boncquet D. (2014), Mijn border, mijn baksteen: open tuinen in Gent, Gent, Stad Gent. Dienst Monumentenzorg en Architectuur.

Deseyn G. (1983), De Visserij, Gent, Gentse Vereniging voor industriële archeologie en textiel.

Deseyn G. (1984), Oorsprong van de industriële papierproductie in onze gewesten en in het bijzonderte Gent, Gent.  

Deseyn G. (1988), Gentse getijdenmolens, Gent, Vereniging voor Industriële Archeologie en Textiel.

Deseyn G. (1989), Wind- en watermolens. Maalderijen, in: Bouwen voor de Industrie, Gent, Miat, p. 143-164.

Deseyn G. (1992), Hollander opgegraven in Gent, in Tijdschrift voor Industriële Cultuur, deel 7, p. 15-21 en deel 8, p. 3-14.

Deseyn G. (2001, 3de druk), Gids voor Oud Gent, Antwerpen/Rotterdam, C. Devries –Brouwers.

Devriese L. (2010), Opkomst en verspreiding van gas- en elektrisch licht, in: Ghendtsche Tydinghen, nr. 5, p. 361-375.

Devriese L. (2011), Een bomenwandeling in 1893 met Hubert van Hulle als gids, in: Ghendtsche Tydinghen, jg. 40, nr. 1, p. 68-74.

Devriese L. (2020), Bomen op de Kouter. Meningen van lanterfanters en ‘kenners’ (1893).

Hubert Van Hulle (1827-1900), in: Ghendtsche Tydinghen, jg. 49, nr. 3, p. 222-229.

Devriese L. (2015), Dat eigenaardige Gentse woord ‘cité, citeetje’ en zijn homologen: koer, gang, poortje en beluik, in: Van Mensen en Dingen. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, jg. 13, nr. 1, p. 30-45.

Devriese L. (2017), Voetschrabbers, in: Van Mensen en Dingen, jg. 15, nr. 3, p. 43-53.

Eeckhout K. (2004), Mens en machine. Een onderzoek naar de Oost-Vlaamse machinebouw (1870-1914), Universiteit Gent, lic.verh. economische geschiedenis.

Fris V. (1920), Les accroisssements et les transformations de la superficie bâtie de Gand au XIXe siècle, in: Bulletin der Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde te Gent, jg. 27-28, nr3, vooral p. 126-128.

Hanson M. (2011), Het Astridpark. Van privétuinen tot openbaar (speel)park, in: De Buren van de Abdij. 200 jaar arm en rijk in de Machariuswijk, Gent, p. 38-55.

Industrieel-archeologisch stadsplan van Gent (1984), Gent, Vereniging voor industriële archeologie en textiel Gent.

Laleman M.C. (dir.), Dupont G. en Steurbaut P. (red.) (2015), Kleurrijk. Wynantz en Gent omstreeks 1820, Gent, Snoeck, vooral p. 250-251.

Lekens L. en Lagrou J. (1996), Gentse wijken van vroeger. Deel 2. De Muide, Nazareth, Uitgeverij De Klaroen N.V. .

Mattens D. (2020), Frans Pilsen. Beeldend kunstenaar en Fabriqueur van papier, in: Ghendtsche Tydinghen, jg. 49, nr. 4-5, p. 284-293.

Meganck L. (2002), Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939), Proefschrift UGent, Vakgroep Kunstwetenschappen.

Neirinckx P. (2021), Gas en gloeikousjes, in: Archieflink. Gent on files, jg. 21, nr. 2, p. 1-3.

Nevejans A. (2019), Ondergronds in de stad, in: Archieflink, Gent, GOF, jg. 19, nr. 4, p. 1-3.

Ost E. (2020), Bomen met een verhaal, Gent, Skribis.

Rogiest T. (2014), Baantjes trekken in een industrieel verleden. Visserij 200A, in: Mijn border, mijn baksteen. Stadshuizen, Gent.

Speuren naar een leefbare stad. Argus-wandelzoektocht in Gent van ’t Belfort naar Ledeberg. Wandelboekje (s.d., na 2006), Antwerpen, Argus en Milieudienst Stad Gent.

Serck: Negen generaties bouwmeesterschap (s.d.), in: Debo R. e.a., Eeuwen ondernemen, Gent/Mechelen, Snoeck Etwie, p. 178-179.

Steeman J. (2020), Introductie van een geurloos systeem voor het ruimen van beer in Gent (1868-1878), in: Van Mensen en Dingen. Jaarboek 2020 voor volkscultuur in Vlaanderen, Gent, 2020, p. 125-146.

Steeman J. (2021), J.P. Hofman (1838-1894). Gents stadsingenieur-architect. Oneervol ontslagen  en … onterecht vergeten, in: Ghendtsche Tydinghen, jg. 50, nr. 1, p. 10-25.

Steyaert J.J. (1857), Volledige beschrijving van Gent, Gent.