Raad van Bestuur Buren van de Abdij vzw

Ann Vantournhout

Mag ik me even voorstellen? In de jaren negentig woonde ik op de Voorhoutkaai. Mijn balkonnetje keek uit op de Sint-Baafsabdij. Toen de Buren van de Abdij de site weer toegankelijk wilden maken, was ik er snel bij. Onthaal van de bezoekers op zondag enkele keren per jaar of invallen voor iemand die verhinderd is. Vijf jaar later kwam de herberg erbij. Dat is een fantastische plek vol begeesterde activiteiten in de buurt. Geregeld sta ik achter de bar. Nu woon ik op precies 1000 passen hiervandaan, de ideale afstand om eens in te vallen als een vrijwilliger plots wegvalt. Achter de schermen werkte ik mee aan tekstjes op de website en aan de boeken. Misschien kan ik nu in het bestuur meedenken hoe het onthaal in de abdij kan evolueren en hoe we de sociale taak om iedereen in de buurt te betrekken waar kunnen maken.

Cedric De Bock

Ik ben sinds vele jaren betrokken bij de Buren van de Abdij en Herberg Macharius en dus ook al lang lid van de Algemene Vergadering als buurtbewoner. Mijn betrokkenheid vertaalde zich niet zozeer in aanwezigheid op de AV, dan wel door mijn andere engagementen .
Sinds 2010 als programmator voor De Centrale met de midzomerconcerten in de abdij en eveneens vanuit De Centrale als coördinator van het gratis wijkmuziekfestival Les Goûts de Gand. Sinds 2012 ook als mede oprichter en een van de muziek selecteurs van de Bal Mundial dansfeestjes. Ik wil me graag meer inzetten voor dit waardevol project dat vzw de Buren van de Abdij is en hopelijk nog lang zal kunnen blijven zijn.

Erik Lievens

Ik ben Erik Lievens.  Sinds 2005 woon ik in de Ossenstraat.  Ik heb de buurt zien en helpen veranderen, vergroenen, verwarmen.  Als buurtbewoner ken ik heel wat mensen uit de buurt, en merk ik dat een groot deel daarvan, zowel autochtoon als allochtoon, totaal geen besef heeft van wat er in en rond de abdij gebeurt.  Hier zou ik verandering willen in brengen door deze mensen mee te proberen betrekken tijdens bv. activiteiten in de herberg. Daarnaast kan ik als muzikant ook op muzikaal gebied een meerwaarde bieden in de werking.  Zo heb ik het plan om vanaf september een koor te beginnen in de herberg waarvoor je niet noodzakelijk moet kunnen zingen. Graag wil ik mij kandidaat stellen om op deze manier mijn steentje bij te dragen aan de weg naar een nog meer verbonden buurt.

Karel-Jan Misseghers

Als kandidaat bestuurslid van Buren van de Abdij beoog ik mensen samen te brengen in de bakermat van onze stad. Met de fantastische Sint-Baafssite als toneel, wil ik met de BvdA samenwerken aan een sterke sociale cohesie binnen onze wijk. Het samenbrengen van buren en bezoekers, over leeftijds- en culturele grenzen heen, door het ondersteunen en aanmoedigen van bestaande en nieuwe co-creatie projecten. Van jongs af aan werkte ik als vrijwilliger in socio-culturele sectoren bij diverse organisaties; Als animator in het jeugdwerk, vzw Democrazy, De Bijloke, Propere Pierkes, de Sint-Baafs Kathedraal en natuurlijk de Buren van de Abdij. Professioneel help ik, sinds 2012, internationale projecten realiseren in de FinTech sector. Als bestuurslid zal ik trachten, op een pragmatische wijze, mijn ervaring te combineren om de doelstellingen van de BvdA na te streven. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een plezante plaats om samen te wonen en te leven.

John Vandaele

Als laatste nog actieve stichter van de Buren van de Abdij overwoog ik me na 15 jaar uit het bestuur terug te trekken. Zeker omdat er zich, tot mijn grote blijdschap, een groep nieuwe mensen heeft gemeld voor het bestuur. Toch stel ik me kandidaat omdat ik denk dat mijn ervaring en contacten nuttig kunnen zijn, en omdat meerdere mensen me daartoe ook aanmaanden. Ik zie mijn rol evenwel meer op de achtergrond dan in het verleden. Van daaruit wil ik mee bewaken dat we onze eigen doelstellingen en het samenwerkingsakkoord met stad Gent op een mooie manier gestalte blijven geven – dat is eigenlijk al een mooi en breed programma op zich: sociaal, ecologisch, cultureel… Onze vereniging heeft veel mensen bijeen gebracht en heel wat in beweging gebracht, op zeer diverse en soms onvoorspelbare terreinen. Het is tijd voor een volgende hoofdstuk.

Tom Van de Velde

De laatste 10 à 15 jaar heb ik al veel plezier beleefd aan de activiteiten toen en nu van de buren van de abdij. Het heeft er mee voor gezorgd dat ik mij als niet-Gentenaar toch al goed thuis voel in onze wijk en stad. Ik heb hier al veel plezante en/of interessante mensen leren kennen. Ik vind mij ook helemaal terug in de filosofie van de buren. Daarom wil ik graag, als daar nood aan is, mee helpen om het werk verder te zetten. Ik heb geen bepaald programma en wil gewoon helpen waar ik kan. Moest ik in de raad terechtkomen, zou het eerst wat zoeken zijn hoe we mekaar als team kunnen vinden en het werk kunnen verdelen.

Lynn Ruyssinck

In de loop der jaren is de herberg mijn veilige haven geworden, een tweede thuis. Daarom wil ik graag iets terug doen. Ik ben begonnen als vrijwilliger en nu stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur. Wat ik zal inbrengen is enthousiasme, een gezonde dosis humor en een luisterend oor. Ik zie een mooie toekomst voor de herberg, de abdij, de wijk en haar bewoners. Jullie toch ook?

Karel-Jan Misseghers

Als kandidaat bestuurslid van Buren van de Abdij beoog ik mensen samen te brengen in de bakermat van onze stad. Met de fantastische Sint-Baafssite als toneel, wil ik met de BvdA samenwerken aan een sterke sociale cohesie binnen onze wijk. Het samenbrengen van buren en bezoekers, over leeftijds- en culturele grenzen heen, door het ondersteunen en aanmoedigen van bestaande en nieuwe co-creatie projecten. Van jongs af aan werkte ik als vrijwilliger in socio-culturele sectoren bij diverse organisaties; Als animator in het jeugdwerk, vzw Democrazy, De Bijloke, Propere Pierkes, de Sint-Baafs Kathedraal en natuurlijk de Buren van de Abdij. Professioneel help ik, sinds 2012, internationale projecten realiseren in de FinTech sector. Als bestuurslid zal ik trachten, op een pragmatische wijze, mijn ervaring te combineren om de doelstellingen van de BvdA na te streven. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een plezante plaats om samen te wonen en te leven.

John Vandaele

Als laatste nog actieve stichter van de Buren van de Abdij overwoog ik me na 15 jaar uit het bestuur terug te trekken. Zeker omdat er zich, tot mijn grote blijdschap, een groep nieuwe mensen heeft gemeld voor het bestuur. Toch stel ik me kandidaat omdat ik denk dat mijn ervaring en contacten nuttig kunnen zijn, en omdat meerdere mensen me daartoe ook aanmaanden. Ik zie mijn rol evenwel meer op de achtergrond dan in het verleden. Van daaruit wil ik mee bewaken dat we onze eigen doelstellingen en het samenwerkingsakkoord met stad Gent op een mooie manier gestalte blijven geven – dat is eigenlijk al een mooi en breed programma op zich: sociaal, ecologisch, cultureel… Onze vereniging heeft veel mensen bijeen gebracht en heel wat in beweging gebracht, op zeer diverse en soms onvoorspelbare terreinen. Het is tijd voor een volgende hoofdstuk.

Lynn Ruyssinck

In de loop der jaren is de herberg mijn veilige haven geworden, een tweede thuis. Daarom wil ik graag iets terug doen. Ik ben begonnen als vrijwilliger en nu stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur. Wat ik zal inbrengen is enthousiasme, een gezonde dosis humor en een luisterend oor. Ik zie een mooie toekomst voor de herberg, de abdij, de wijk en haar bewoners. Jullie toch ook?

Lina Avet

Ik woon ondertussen 30 jaar in de wijk en ben hier als een boerendochter en plattelandsmeisje toevallig geland en ondertussen verstokte Gentenaar en grote fan van onze wijk geworden.  Bij de Abdij en de Herberg ben ik al heel lang betrokken, maar vaak meer achter de schermen. Momenteel hou ik me bezig met de boekhouding en zoek daarvoor trouwens nog een goeie compagnon. Ik wil graag in het nieuwe bestuur werken aan een hernieuwd elan na wat woelige jaren. We hebben een fantastische groep vrijwilligers en die aan boord houden en nauwer betrekken, daar wil ik me graag voor inzetten. 

Veerle Boelaert

Vier jaar geleden startte ik vrijwilligerswerk in de herberg en de abdij. Ik geniet er telkens opnieuw van te zien hoeveel mensen de weg naar de herberg hebben gevonden, en hoe zij op hun beurt genieten van de vele aktiviteiten.  Voor elk wat wils. Graag wil ik een stapje verder gaan en me engageren in het bestuur . Ik wil heel graag samen nadenken over de toekomst van de herberg, de abdij en de organisatie, hoe we nog meer mensen van onze buurt kunnen betrekken en wie weet.. het er nóg aangenamer maken. 

Karel-Jan Misseghers

Als kandidaat bestuurslid van Buren van de Abdij beoog ik mensen samen te brengen in de bakermat van onze stad. Met de fantastische Sint-Baafssite als toneel, wil ik met de BvdA samenwerken aan een sterke sociale cohesie binnen onze wijk. Het samenbrengen van buren en bezoekers, over leeftijds- en culturele grenzen heen, door het ondersteunen en aanmoedigen van bestaande en nieuwe co-creatie projecten. Van jongs af aan werkte ik als vrijwilliger in socio-culturele sectoren bij diverse organisaties; Als animator in het jeugdwerk, vzw Democrazy, De Bijloke, Propere Pierkes, de Sint-Baafs Kathedraal en natuurlijk de Buren van de Abdij. Professioneel help ik, sinds 2012, internationale projecten realiseren in de FinTech sector. Als bestuurslid zal ik trachten, op een pragmatische wijze, mijn ervaring te combineren om de doelstellingen van de BvdA na te streven. Op deze manier hoop ik bij te dragen aan een plezante plaats om samen te wonen en te leven.

John Vandaele

Als laatste nog actieve stichter van de Buren van de Abdij overwoog ik me na 15 jaar uit het bestuur terug te trekken. Zeker omdat er zich, tot mijn grote blijdschap, een groep nieuwe mensen heeft gemeld voor het bestuur. Toch stel ik me kandidaat omdat ik denk dat mijn ervaring en contacten nuttig kunnen zijn, en omdat meerdere mensen me daartoe ook aanmaanden. Ik zie mijn rol evenwel meer op de achtergrond dan in het verleden. Van daaruit wil ik mee bewaken dat we onze eigen doelstellingen en het samenwerkingsakkoord met stad Gent op een mooie manier gestalte blijven geven – dat is eigenlijk al een mooi en breed programma op zich: sociaal, ecologisch, cultureel… Onze vereniging heeft veel mensen bijeen gebracht en heel wat in beweging gebracht, op zeer diverse en soms onvoorspelbare terreinen. Het is tijd voor een volgende hoofdstuk.

Lynn Ruyssinck

In de loop der jaren is de herberg mijn veilige haven geworden, een tweede thuis. Daarom wil ik graag iets terug doen. Ik ben begonnen als vrijwilliger en nu stel ik me kandidaat voor de Raad van Bestuur. Wat ik zal inbrengen is enthousiasme, een gezonde dosis humor en een luisterend oor. Ik zie een mooie toekomst voor de herberg, de abdij, de wijk en haar bewoners. Jullie toch ook?

Lina Avet

Ik woon ondertussen 30 jaar in de wijk en ben hier als een boerendochter en plattelandsmeisje toevallig geland en ondertussen verstokte Gentenaar en grote fan van onze wijk geworden.  Bij de Abdij en de Herberg ben ik al heel lang betrokken, maar vaak meer achter de schermen. Momenteel hou ik me bezig met de boekhouding en zoek daarvoor trouwens nog een goeie compagnon. Ik wil graag in het nieuwe bestuur werken aan een hernieuwd elan na wat woelige jaren. We hebben een fantastische groep vrijwilligers en die aan boord houden en nauwer betrekken, daar wil ik me graag voor inzetten. 

Veerle Boelaert

Vier jaar geleden startte ik vrijwilligerswerk in de herberg en de abdij. Ik geniet er telkens opnieuw van te zien hoeveel mensen de weg naar de herberg hebben gevonden, en hoe zij op hun beurt genieten van de vele aktiviteiten.  Voor elk wat wils. Graag wil ik een stapje verder gaan en me engageren in het bestuur . Ik wil heel graag samen nadenken over de toekomst van de herberg, de abdij en de organisatie, hoe we nog meer mensen van onze buurt kunnen betrekken en wie weet.. het er nóg aangenamer maken. 

Tom Van de Velde

De laatste 10 à 15 jaar heb ik al veel plezier beleefd aan de activiteiten toen en nu van de buren van de abdij. Het heeft er mee voor gezorgd dat ik mij als niet-Gentenaar toch al goed thuis voel in onze wijk en stad. Ik heb hier al veel plezante en/of interessante mensen leren kennen. Ik vind mij ook helemaal terug in de filosofie van de buren. Daarom wil ik graag, als daar nood aan is, mee helpen om het werk verder te zetten. Ik heb geen bepaald programma en wil gewoon helpen waar ik kan. Moest ik in de raad terechtkomen, zou het eerst wat zoeken zijn hoe we mekaar als team kunnen vinden en het werk kunnen verdelen.