Laden Evenementen

Gemeenschapsmunten worden wereldwijd gebruikt om verschillende maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Tijdens een interactieve lezing gaan we samen aan de slag rond de diverse mogelijkheden. We zoomen in op twee maatschappelijke thema’s die voor Macharius van toepassing zijn: buurtzorg en ecologie. Na de inleiding ‘wat zijn gemeenschapsmunten’ gaan we aan de slag en ontwikkelen we al doende een munt met de groep aanwezigen.

Er is al jaren sprake van het ontwikkelen van een eventuele wijkmunt voor Macharius-Heirnis. Voorlopig is dat er nog niet van gekomen, maar wie weet laait het enthousiasme na deze avond weer terug op! In samenwerking met Muntuit, netwerk voor gemeenschapsmunten, organiseren Buren van de Abdij deze interessante avond rond de alternatieve munteenheid… Zoals de ‘Torrekes’ in de Rabot of de pluimen in Ledeberg. Hoe begin je eraan? Wat is de meerwaarde voor de wijk? Allicht worden deze vragen vanavond beantwoord.