Laden Evenementen

Herberg Macharius mag op 11 december twee mensen verwelkomen die nauw betrokken waren bij inspanningen om de situatie te verbeteren van de arbeiders die de Qatarese voetbaltempels bouwden. Buren van de Abdij beslisten om het WK Voetbal in Qatar uit te zenden. We willen ons de verenigende kracht van voetbal niet laten ontzeggen door corrupte voetbalbobo’s en sjeiks. Maar we zenden niet zomaar uit. De winst van de matchavonden gaat integraal naar verenigingen die mistoestanden zoals die in Qatar bestrijden. Bovendien willen we ons inspannen om de “achterkant” van Qatar te tonen en te duiden.

Jeroen Roskams werkt bij We Social Movements (WSM), het vroegere Wereldsolidariteit. Dat helpt werkende mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika om zich te organiseren voor waardig werk en een leefbaar loon. Roskams werkt sinds jaren nauw samen met de Nepalese vakbond GEFONT die ook de miljoenen Nepalese gastarbeiders in de Golfstaten bijstaat. Ze organiseren zich daar in zogenaamde “culturele kringen” die in realiteit veel van het werk van (de in Qatar verboden) vakbonden op zich nemen. Langs GEFONT wist Roskams wat er in Qatar omging.

Vermits WSM nauw verbonden is het ACV was het een kleine stap om het Qatar-probleem bij de Internationale ArbeidsOrganisatie (IAO) aan te kaarten. Onze tweede spreker, voormalig ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, bekleedde immers een leidende functie bij de IAO. Deze IAO wil een sociale bodem in de wereldeconomie steken, ze is de enige VN-organisatie waar naast regeringen ook vakbonden en werkgeversorganisaties in het bestuur zetelen. Cortebeeck leidde jarenlang de werkerskant van de IAO: hij was dus de stem van de werkenden van de wereld.

In die rol ging Luc Cortebeeck namens de IAO de situatie van de arbeiders in Qatar onderzoeken en besprak hij met de autoriteiten over hoe de situatie kon worden verbeterd. En ja, er kwam verbetering… Luc en Jeroen zullen toelichten wat er veranderde en wat er nog altijd ontbreekt.

Beiden kunnen ons een unieke kijk geven op de sociale “achterkant” van Qatar, wat eraan verbeterd werd via het WK en de grote problemen die er nog altijd zijn.