Laden Evenementen

Het rouw- en verliescafé draait rond ont-moeten. Er is tijd, aandacht en ruimte voor verlies in een sfeer van vertrouwen en verbondenheid. Niks moet. Je kan ook gewoon komen luisteren en een koffie drinken. Je krijgt (h)erkenning. Er zijn lotgenoten.
Of je wordt in je omgeving geconfronteerd met iemand die een verlies lijdt. En dan kan je wel wat tips gebruiken. Ook binnen het professionele leven (verpleging, onderwijs,…) kan het nuttig zijn om te weten wat je kan doen of zeggen.

Deze avond is onze spreker Ann Kindts, auteur van ‘Voor altijd in mijn hart’. Soms kun je na een verlies niet rouwen, omdat je te klein bent om te begrijpen wat er is gebeurd bijvoorbeeld. Of omdat het verdriet te overweldigend is en je het niet onder ogen kunt zien. Dat kan later in je leven opspelen onder de vorm van fysieke klachten, angst, stress, kwaadheid, somberheid, en zo. Het verdriet dat er vroeger niet kon zijn vraagt je aandacht. En dan kan het, ook na vele jaren, alsnog nodig zijn om te rouwen.

Ann Kindts was zeven toen haar broertje van vijf overleed. Omdat veel van wat toen gebeurde gewoonweg te pijnlijk was, ging haar omgeving snel over tot de orde van de dag. Over het verdriet werd nooit veel gesproken. Toen ze jaren later terechtkwam in iets waarvan iedereen dacht dat het een burn-out was, groeide gaandeweg het besef dat aan de basis van haar crisis, haar onverwerkt verdriet lag.

In dit rouwcafé leest Ann voor uit haar boek ‘Voor altijd in mijn hart’. Ze vertelt over hoe zij met de gebeurtenissen van lang geleden moest leren omgaan en hoe ze die stap voor stap een plaats kon geven in haar leven.

Voor meer info: https://www.rouwenverliescafe.org

Iedereen is welkom op deze activiteit, maar inschrijven is aanbevolen. Dit kan door een mailtje te sturen naar lief.hanssens@gmail.com