Laden Evenementen

Gent telt vele burgerverenigingen. Dat zijn buurtiniatiatieven, burgercollectieven, commons,…. afgekort BBC’s. Het zijn in feite duizend menselijke bijenkorven die de stad mee vorm geven, het leven van vele Gentenaren warmer maken en buurten mee vorm geven.

De voorbije jaren gingen sommige van die BBC’s – Buren van de Abdij, Cabane Banane, Bloemekesforum, de Pastory, de Broederij, CC Meulestede… – van tot tijd bij elkaar op bezoek, om elkaar beter te leren kennen en te leren van elkaar.

Uit dat netwerk ontstond het idee om in de aanloop naar de verkiezingen een gesprek te organiseren met de diverse partijen over hoe zij kijken naar burgerparticipatie in brede zin. Wensen ze de BBC’s te ondersteunen door hen ruimte te geven? En hoe willen ze dat doen? Hoe diepgaand worden burgers door het bestuur betrokken bij het uittekenen en vormgeven van hun buurt of omgeving? Wat is de verhouding tussen de BBC’s, het buurtwerk en de lokale dienstencentra? Enzovoort, enzovoort.

Het wordt een gesprek waarin de diverse partijen duidelijk kunnen maken waar zij voor staan. Hun houding in deze is belangrijk want het bepaalt mee de smaak van het stadsleven.

Deelnemers zijn in alfabetische volgorde: Hafsa Al-Bazioui (Groen; momenteel schepen van personeelsbeleid, gebouwen), Bob Cammaert (afdelingsvoorzitter N-VA Gent), Astrid De Bruycker (Voor Gent, momenteel bevoegd schepen voor onder meer burgerparticipatie), Johan Deckmyn (fractieleider gemeenteraad Vlaams Belang), Tom Demeester (fractieleider gemeenteraad PVDA), Isabelle Heyndrickx (CD&V, momenteel schepen van burgerzaken).