Laden Evenementen

De eerste zondag van de maand. Het heropgestarte Historisch Café bezorgt u opnieuw een geschiedkundige boost. Vandaag verwelkomen we buur van de abdij Jan Veys in Herberg Macharius met zijn uiteenzetting over Vlas en de vlasnijverheid in Gent.

Vooreerst een algemene schets van het vlas, het Linum usitatissimum, het eeuwenoude gewas waarvan niets verloren gaat, met zijn talrijke toepassingen zoals linnen, lijnzaad, leemplaten, linoleum, tot kant en dollarbiljetten toe.

In een tweede deel hebben we het meer specifiek over de geschiedenis van de vlasnijverheid in Gent : de linnenproductie en internationale linnenhandel de grote vlasfabrieken zoals La Lys en la Linière Gantoise in de grote textielstad Gent e.d.m.