Laden Evenementen

Met wijkbos Macharius-Heirnis steunen we, als Buren van de Abdij, het project Faja Lobi van onze naar Congo geëmigreerde buurman Jurgen Heytens die in het immense land aan de evenaar een project van herbebossing uitbouwt in de provincie Bandundu.

Het project heeft uiteraard ook oog voor sociale aspecten en het ontwikkelen van een (bos)landbouw die niet gepaard gaat met het kappen van bomen. Dit project kan immers nooit duurzaam zijn als het niet gedragen wordt door de lokale bevolking.

Wij hebben ons voorgenomen in het kader van dat Faja Lobi-project een ‘wijkbos’ te planten ter grootte van onze wijk Macharius-Heirnis. Dat zijn zo’n vijftig hectaren ofte 50.000 bomen- dat kost 25.000 euro. Momenteel staat onze teller op 18 hectaren.

Met een zogenaamde ‘kerstboom’actie op 11 december in de Lousbergmarkt (van 10u tot 16u) bieden we mensen de kans om onze actie te ondersteunen – lees: ons wijkbos uit te breiden. Tevens kan je een zogenaamde ‘kerstboombon’ kopen voor iemand anders: daarmee geef je de ontvanger van de bon te kennen dat je voor haar of hem als eindejaarsgeschenk een bepaald aantal bomen laat aanplanten in ons wijkbos.

Voor meer informatie oer het Faja Lobi project: https://www.fajalobi.org