Laden Evenementen

Tien jaar, met lange pauzes tussendoor, werkte John Vandaele aan dit boek. Anders dan vorige boeken is dit geen loutere analyse van een internationale problematiek. Het boek begint integendeel met de ervaringen van zijn ouders op de West-Vlaamse boerderijen waar ze opgroeiden.

Doorheen de vijf hoofdstukken geven persoonlijke belevenissen van mensen in het West-Vlaanderen en Gent van toen en nu het boek gestalte. Dikwijls weerspiegelen ze de grote gebeurtenissen zoals die zich sinds de jaren dertig van vorige eeuw tot heden afspelen: de tweede wereldoorlog, de kolonisering en de onafhankelijkheid van de Aziatische en Afrikaanse landen, de gouden jaren van het Westen, de opkomst van het neoliberalisme tijdens de crisis van de jaren 1975-1985, de Val van de Berlijnse Muur, en de b(r)oze wereld die ontstond na 2008… Die breuklijnen van politieke economie geven het boek zijn structuur. De oplopende CO2-gehaltes in de atmosfeer, de dokkeblaren, het aantal ondervoede mensen, Gent, China, Frans Laarmans en de leeuwerik vergezellen ons doorheen het boek.

Er is ruimte voor ironie en speelsheid, maar ook voor zwaarte: nee, de generatie die opgroeide in de jaren zestig en zeventig is niet nihilistisch en hedonistisch, zoals sommigen beweren, ze schiep integendeel de milieubeweging en de Noord-Zuidbeweging, die de politieke uitdagingen van dit moment voorvoelden. En ja, er is nood aan verandering: op het macroniveau gaat het neoliberalisme ten onder aan zijn stuurloosheid en moeten de gemeenschap en de staat de markt sturen. Op persoonlijk niveau staan we allemaal voor de keuze te leven naar de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Veel is nodig en mogelijk nu het uur van de waarheid slaat… En op het einde vernemen we wat dokkeblaren zijn.

Schrijver Christophe Vekeman gaat in gesprek met John Vandaele, Badra Djait (voorzitster van VOEM) en Dries Lesage, professor internationale politiek aan de UGent. Osama Abdulrasol luistert de avond muzikaal op. (John Vandaele is journalist bij MO* en voorzitter van de energiecoöperatie Energent.)

De toegang is gratis, maar het is handig vooraf te weten hoeveel mensen er zullen komen. Daarom: mail (inschrijving@walry.be) of bel (09 222 91 67) naar boekhandel Walry.