Laden Evenementen

De Buren van de Abdij bestaan vijftien jaar en de Herberg Macharius bestaat tien jaar. Op zaterdag 25 juni om 11u blikken we terug op de beginjaren van de Buren en de Herberg. Met croissants en boterkoeken!

Geert Van Doorne, toenmalig hoofd van de dienst monumentenzorg, is de man die ons in 2007 de sleutel van de abdij toevertrouwde, eerst telkens per weekend, later permanent. Hij zal de terugblik inleiden. Onder leiding van Karel Van Keymeulen praten we met enkele mensen die er van in die beginjaren bij waren.

We raken er enkele interessante vragen aan. Welke rol speelden nonnen in de vroege jaren van de Buren? Wat was ons eerste concert in de abdij? Wat is de link tussen een nudistenkamp in de abdijtuin en het ontstaan van de herberg? Hoeveel meter gordijnen werden er genaaid bij de opstart van de herberg? Waarom zijn we in het bezit van een relikwie van Luc De Vos?

Doreen Gaublomme, directeur van Historische Huizen (o.v.) en eerste schepen en buurtbewoner Filip Watteeuw (o.v.) zorgen voor een slotwoordje.