Winter in bijenland

Geplaatst door op 27 december 2012

DECEMBER 2012. Vorige week heeft imker Jan de bijen hun jaarlijkse winterbehandeling gegeven. Hierbij worden de bijen behandeld met oxaalzuur om de varroamijt te doden. De oxaalzuurconcentratie die gebruikt wordt, zorgt ervoor dat de mijten afsterven, maar de bijen (op een enkeling na) niet. Behandelen met oxaalzuur kan niet op gelijk welk moment. Er moet al een koudeperiode geweest zijn – het moet gevroren hebben – maar op het moment van behandelen moet het  opnieuw 5°c zijn.
Half december was dus het moment!
Om te kunnen behandelen moesten we de kasten kort openen en dan merkten we dat er een kast helaas leeg was, in de twee andere was er nog leven. Aangezien de kast helemaal leeg was, is het hoogstwaarschijnlijk de verdwijnziekte. De kast is leeg en je weet niet waar de bijen naartoe zijn. Wat de oorzaak hiervan is, is niet geweten. Waarschijnlijk een combinatie van factoren (pesticiden, varroabesmetting, te weinig biodiversiteit,…).
We gaan de winter dan ook in met een verlies, maar troosten ons met de twee overlevende zwermen die in het voorjaar terug zullen uitvliegen, op zoek naar nectar voor een nieuwe oogst. 2012 was al bij al een bewogen en boeiend bijenjaar, waarin we niet enkel onze eerste honing hebben geoogst, maar ook de kwetsbaarheid van zo’n klein ecosysteem aan den lijve hebben ondervonden. Vanaf nu, rust, en met spanning uitkijken naar de lente.

Behalve onze imker en zijn zorgzame buurwerkbijen, moeten we toch nog iemand vermelden. José, de steenkapper van de abdij, maakte in het najaar een stevig dak voor de bijen, zodat ze toch een beetje beschut de winter zijn ingegaan. Met dank vanwege alle Buren, en al diegenen die uitkijken naar een nieuwe lading Abdijhoning !

Reacties zijn gesloten.