Wetenschapscafé – Geld en gezondheid, een slecht huwelijk?

Geplaatst door op 12 januari 2016

0_eflyergeldengezondheidsite_lDINSDAG 2 FEBRUARI, 19u30-22u. Een wetenschapscafé, dat zijn pittige discussies over boeiende onderwerpen, ruimte voor allerhande vragen en meningen en dat allemaal … gewoon op café! Vandaag staan gezondheid en budget centraal, je mag je verwachten aan de volgende prangende vragen:

Wat is een efficiënt gezondheidsbeleid? Hoe kunnen de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet? Welke ethische vragen zijn hierbij van tel? Mag België trots zijn op de organisatie van haar gezondheidszorg? Wat zijn de goede punten? En wat zijn de pijnpunten? Hoe hoog scoren we in vergelijking met andere landen? Is er sprake van verspilling door te veel onderzoeken en overbehandeling? In welke mate is onze samenleving gemedicaliseerd? Met welke omschrijving van gezondheid willen we werken en wie bepaalt die? Zijn we teveel of te weinig bezig met onze gezondheid? Is een total body scan te verantwoorden? Zijn een suikertaks en/of een vettaks een goed idee? En hoe beoordeel je een erg dure en risicovolle ingreep bij een oudere patiënt? Besteden we voldoende middelen aan goede medische preventie? Wat is de link tussen armoede en gezondheid? Is het een goed idee om het gezondheidsbeleid meer te verschuiven naar de regio’s en de gemeenten? En moet de patiënt een grotere rol en verantwoordelijkheid krijgen?

Lieven Annemans doceert Gezondheidseconomie aan de UGent en de VUB. In 2013 bekleedde hij de Francqui Leerstoel aan de UCL en in 2014 kreeg hij de leerstoel rond mantelzorg bij dementie toegewezen aan de UGent. Gedurende 8 jaar was hij voorzitter van de Vlaamse Gezondheidsraad, een orgaan dat advies verleende aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Hij is ook erevoorzitter van ISPOR (International Society for PharmacoEconomics). Hij publiceert veelvuldig en wordt ook vaak geciteerd, zo verscheen begin 2014 van zijn hand De prijs van uw gezondheid. Daarin wees hij op een aantal ernstige gebreken in de gezondheidszorg, maar stelde hij ook een plan voor om de toekomst ervan veilig te stellen.

Ignaas Devisch is professor ethiek, filosofie en medische filosofie. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Hij publiceert zowel op het terrein van sociale en politieke filosofie als dat van de medische filosofie, sportfilosofie en ethiek. Devisch is voorzitter van De Maakbare Mens vzw – een organisatie die informeert en sensibiliseert over de maatschappelijke en ethische vragen bij biomedische ontwikkelingen – en bestuurder bij de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde. Devisch is een veelgevraagd commentator in dagbladen en op tv, meestal in verband met medische- en bio-ethiek. Hij publiceerde onder meer de bundel Ziek van gezondheid, waarin hij verschillende bijdragen verzamelde die het belangrijke debat over keuzes in de zorg kunnen kaderen en voeden. Het boek werpt een kritische blik op ons hedendaagse (onvervulbare) streven naar gezondheid, onze cultuur van maakbaarheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en de medicalisering van ons dagelijks leven.

Moderator is Reinout Verbeke is wetenschapscommunicator van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (bekend van het ‘dinomuseum’), en was daarvoor redacteur van Eos-magazine. Reinout startte het blogportaal SciLogs.be en modereerde jarenlang de ‘Grijze Cellen’-debatten in De Handelsbeurs.

Waar? Herberg Macharius, Voorhoutkaai 43+, Gent
Wanneer? Dinsdag 2 februari 2016 om 19u45
Inschrijven? Niet nodig! Gratis toegang.
Herberg Macharius is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. We werken aan een oplossing.

Het café is een initiatief van de cel wetenschapscommunicatie van de Associatie Universiteit Gent en wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid.

Reacties zijn gesloten.