Verdwenen uit de Herberg …

Geplaatst door op 21 april 2014

gezocht 1Na de laatste Grote Raad van 29 maart is een witte tas met documentatie over middeleeuwse voeding en over de slachthuisperiode in de Herberg blijven staan. Daarbij ook boeken die we in bruikleen hadden gekregen. Verder ook persoonlijke notities, subsidiedocumenten en ander waardevol materiaal voor het slachthuisproject waar we momenteel aan werken en waarvan Fabien Audooren de coördinatie op zich neemt. Die dag of in een van de daaropvolgende dagen tijdens de Herbergactiviteiten is deze voor ons heel waardevolle collectie spoorloos verdwenen.
Het spreekt voor zich dat we dat materiaal graag spoedig terug zouden hebben. We hebben intussen de herberg al grondig doorzocht en niks gevonden. De vraag is derhalve of iemand misschien die zak uit interesse voor de materie heeft meegenomen of gewoon onbewust samen met zijn eigen materiaal heeft meegenomen ?
Het kan worden teruggebracht naar de Herberg of in de bus worden gestopt bij Fabien Audooren (Sint-Machariusstraat 26) of bij John Vandaele (Slachthuisstraat 28).

Met alvast onze dank voor de eerlijke vinder !

De Buren

Reacties zijn gesloten.