Taalcafé verhuist naar De Centrale

Geplaatst door op 15 juli 2016

LOGO - burenVDabdij-GEELBRUIN-VERT-13 bisMogelijks hebt u in de voorbije maand vernomen dat het Taalcafé vertrekt uit de herberg Macharius. Als Buren van de Abdij hebben we daar tot nu toe niet willen over communiceren omdat we zo weinig mogelijk energie willen steken in geruzie. Omdat Wim Vande Casteele, de drijvende kracht achter het Taalcafé, lasterlijke berichten blijft verspreiden, zien we ons genoodzaakt enige verduidelijking te geven. Deze beschadigingcampagne vol leugenachtigheden heeft nu immers lang genoeg geduurd.

De samenwerking tussen de Buren van de Abdij en Wim Vande Casteele verliep al lange tijd erg stroef. In plaats van dat probleem aan te pakken door met elkaar te spreken, is Wim agressieve berichten beginnen versturen naar talloze mensen. Dat is de relatie uiteraard niet ten goede gekomen, wel integendeel. Het bracht ons naar het punt dat we, begin juni, geen andere mogelijkheid meer hebben gezien dan de samenwerking stop te zetten.

We begrijpen dat sommigen onder u hierbij bedenkingen of twijfels hebben.  David versus Goliath, individu versus organisatie, het Robin Hood-effect.

Toch even enkele feiten op een rijtje. De Buren streven steeds een consensus na in hun besluitvorming. Wim kent de werking van de Buren. Op verschillende bijeenkomsten van de Grote Raad (het brede overlegorgaan van de Buren) heeft hij zijn voorstellen en realisaties uitvoerig gepresenteerd, algemene instemming en lof geoogst. Desondanks meende hij zich een monopolie op de werking van het Taalcafé te moeten toe-eigenen. Van samenspraak, laat staan inspraak, was binnen de kortste keren geen sprake meer. Website, facebook-groep en adressenbestand beschouwde hij als persoonlijk bezit. Onze daarop volgende pogingen tot overleg strandden op stroeve gesprekken en eindeloos mailverkeer in plaats van een oplossing. Vervolgens gebruikt hij de voorzitter als schietschijf voor zijn grieven, en wanneer dat niet het verhoopte resultaat oplevert, viseert hij publiek het hele bestuur.

Het recentste voorbeeld: de Taalcafé-petitie die Wim had verspreid, zo wordt in grote letters aangekondigd, zal op de Grote Raad (28 juni) aan de Buren overhandigd worden. Die Grote Raad, waarop ook Wim was uitgenodigd, vermeldt op zijn agenda uitdrukkelijk het Taalcafé. Van Wim noch petitie enig spoor, zo stellen de (talrijk opgekomen) aanwezigen vast. Edoch, wat lezen we even later op de facebookpagina van het Taalcafé: “… geen kans gekregen om de petitie te overhandigen!”.

Wim heeft vrijwilligers persoonlijk willen raken. Kwaadwilligheid kunnen wij niet tolereren, en gezien de manifeste onwil tot constructieve dialoog, stopt hier onze samenwerking.

taalcafé 2Omdat we het Taalcafé altijd een waardevol initiatief vonden en nog steeds vinden, kozen we ervoor de twee samenkomsten in juni nog in de herberg Macharius te laten doorgaan. Dat gaf ons de tijd op zoek te gaan naar een oplossing. We hebben er bij onze jarenlange partner, het stedelijk intercultureel centrum De Centrale, voor gepleit om het Taalcafé gratis te huisvesten. We zijn blij dat De Centrale meteen gevoelig is gebleken voor ons pleidooi en dat het Taalcafé vanaf september terecht kan in de De Centrale.

We hadden gehoopt dat dit de verhouding wat zou verbeteren maar stellen vast dat Wim zich negatief blijft opstellen tegenover de Buren en onwaarheden blijft verkondigen terwijl hij verzwijgt dat de Buren voor een oplossing hebben gezorgd – hij heeft het vaagjes over “bemiddelaars”. Desondanks vraagt hij ons nu of het Taalcafé in juli en augustus nog in de herberg kan doorgaan. Het is moeilijk omgaan met dergelijk paradoxaal gedrag. Daarom houden we ons aan de al genomen beslissing: einde juni is onze samenwerking beëindigd.

De Buren van de Abdij staan voor samenwerking en dat hebben we ook waargemaakt. De voorbije tien jaar hebben honderden mensen samengewerkt in onze organisatie en dat doen ze nog steeds. Maar deze ene keer lukt het ons niet. Dat is spijtig maar het belet ons niet om het Taalcafé veel succes toe te wensen in De Centrale.

Reacties zijn gesloten.