800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk

*** BOEK *** Na het succes van De Buren en de Abdij uit 2009 kon een vervolg niet uitblijven. Gemotiveerd door de interesse van zowel de wijkbewoners als ‘buitenstaanders’ werd een tweede publicatieproject op poten gezet.
Het boek verscheen in 2011 en kreeg als titel De Buren van de Abdij: 800 jaar arm en rijk in de Machariuswijk.

Het boek bevat naast prachtige foto’s en kaarten enkele originele historische bijdragen over de sociale toestanden op deze plek waar Gent is ontstaan. De publicatie schetst ook de huidige sociale toestand door de ogen van het verleden. Wie waren de bewoners van de Gentse Machariuswijk door de eeuwen heen? Waren ze arm of rijk? Welke sociale rol vervulden de monniken van de abdij ten opzichte van pelgrims, jongeren, bejaarden en zieken? Hoe belangrijk was het Spaans Kasteel en zijn bewoners? Wat is nog zichtbaar van de rijkdom en armoede die aanwezig was in de wijk? Welke veranderingen maakte de wijk mee tijdens de 19de eeuw? Kunnen we nog restanten vinden van het slachthuis en de veemarkt?

De historische bijdragen werden geschreven door Herman Balthazar, Marc Hanson, Dirk Ketelaere, Griet Maréchal en John Vandaele. Door de ogen van buurtbewoners Kina Van Geertruy (samen met Jos Van Herreweghe) en Tuncer Mavzer maakt de lezer kennis met respectievelijk de verdwenen leefgemeenschap van de veehandelaren rond het oude slachthuis en de nieuwe allochtone bewoners die er zich in de voorbije decennia vestigden. Bewoonsters van het rusthuis De Horizon verluchtten de tekst met haiku’s, Doreen Gaublomme en Geert Van Doorne voerden het woord in naam van de stad. Verscheidene andere buren – onder leiding van Fabien Audooren – werkten enthousiast mee aan illustratie, vormgeving en afwerking.

Dit project kreeg de steun van de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen.

De Buren van de Abdij is helaas uitverkocht.