De Buren en de Abdij

*** BOEK *** In 2009 maakten we een boek over de rijke geschiedenis van de Machariuswijk. Met prachtige foto’s van Gentse fotografen, oude en actuele gedichten over de abdij, teksten, oude stadskaarten ��������� brengen we de opeenvolgende gedaantes van de buurt rond de Sint-Baafsabdij in beeld: van het heidense dorpje Ganda (tot het jaar 650), over de Sint-Baafsabdij (650-1540), en het Spanjaardenkasteel (1545-1850), tot het slachthuis en beestenmarkt/arbeiderswijk (1850-1990) en de huidige woonwijk met zijn zogenaamde sociale mix. Het boek bevat ook een beschrijving van wat de Buren van de Abdij zijn en wat ze hopen in de toekomst te kunnen doen in en om de abdij. Hoe kunnen burgers/buren op een eigentijdse manier eeuwenoude gebouwen nieuw leven in blazen?

Op 26 april 2009, de Erfgoeddag in het teken van ‘erfgoed en vriendschap’, stelden wij het boek voor. Karel Van Keymeulen, journalist bij De Gentenaar/De Standaard, leidde een gesprek over die thema’s tussen burgemeester Termont, schepen van cultuur Lieven Decaluwe, John Vandaele (namens de Buren van de Abdij) en Geert Van Doorne, het hoofd van de dienst monumentenzorg.

Eigen lof stinkt maar ‘de Buren en de Abdij’ werd een zeer mooi boek met prachtige oude kaarten, oude en nieuwe foto’s van gekende en minder gekende fotografen (Lieve Blancquaert, Dirk Braeckman, Bart Lasuy, Hilde Braet, Tom Vannuffel, Wouter Maes, Wladimir Treu… ) woordbijdragen van levende en dode dichters en schrijvers. Geertrui Daem, Christophe Vekeman, Ed Bruyninckx, Luc Devos en Bart Van Kerkhove lazen op de voorstelling hun bijdrage tot het boek voor. Nadien volgde een receptie.

Het boek was te koop voor 5 euro (met dank aan de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting). De oplage is helaas volledig uitgeput, maar niet minder dan 18 exemplaren ervan zijn intussen in de collectie van diverse Gentse stadsbibliotheken terug te vinden.

Lees het boek hieronder online of download het als PDF