Mediatoestanden

Geplaatst door op 12 mei 2013

persDe eerste maanden van 2013 haalden de buren regelmatig de pers. Een kort overzicht.

Bal Mundial maakte zich op 27 januari op voor een tweede editie in de Herberg, het Nieuwsblad kondigde het evenement op 19 januari aan. De persconferentie over windenergie en de oprichting van een burgercoöperatie begin maart vond weerklank in De Gentenaar van 7 maart, op GentBlogt en op AVS. Eveneens op 7 maart een artikel over onze bijenkasten in De Gentenaar.
Op 14 april, een schitterende lentedag, een geslaagde actie van EnerGent en de Buren op de Sint-Baafsweide: een artikel in De Morgen en in De Gentenaar en een mooie videoboodschap als resultaat. Erfgoeddag 2013 in de abdij wordt aangekondigd op AVS op 17 april,  verteller van dienst die keer was Doreen Gaublomme (directeur Historische Huizen Gent). Een kort verslag volgt in Kerk & Leven.
Raak, het ledenblad van de Katholieke Werkliedenbond KWB, wijdde in mei een themanummer aan de stad van de eenentwintigste eeuw onder de titel ‘De stad is van de mensen‘, Hierin een uitgebreid artikel over de Buren (pag.10-11). Kroon op het werk, diezelfde week verscheen het speciale Gent-nummer van Knack dat heel uitgebreid aandacht besteedde aan de Buren van de Abdij, een artikel van 6 pagina’s met als titel ‘Dit is een beetje het Stonehenge van Gent, een welluidende quote van John en daarmee sluiten we het persoverzicht voorlopig af.

Reacties zijn gesloten.