Macharius-Heirnis bouwt zijn ‘Wijkbos’ in Congo via Faja Lobi

Geplaatst door op 20 oktober 2020

Met het Wijkbosproject probeert de wijk Macharius-Heirnis-Visserij om het ​herbebossingsproject Faja Lobi in Congo van onze buurman Jurgen Heytens te steunen. Jurgen heeft intussen (oktober 2020) al meer dan 2.700 hectaren aangeplant en hij stelt daarbij honderden mensen tewerk, in de wijde omgeving van de stad Idiofa. Zie: https://www.fajalobi.org/ 

Met het Wijkbos willen we Jurgen de middelen geven om een bos ter grootte van onze wijk te ​ planten: 50 hectaren ofte 50.000 bomen. Dat vergt 25.000 euro – één boom aanplanten in het project kost immers een halve euro.

Met het Wijkbos verzamelden we intussen 8.000 euro. Daarmee kon Faja Lobi al zo’n 16 hectaren ofte 16.000 bomen aanplanten in het dorpje Tomoti. 

Help ons het objectief van 50 hectaren te bereiken en stort op rekeningnummer BE70 8920 1628 9925 met als vermelding:  Ik,….. ,  plant …. (aantal) bomen. 
Als u wil meewerken aan het Wijkbos, of ons iets wil meedelen, kan u ons bereiken op wijkbos@burenvandeabdij.be of info@burenvandeabdij.be

Reacties zijn gesloten.