Luther – De film

Geplaatst door op 1 oktober 2017


VRIJDAG 20 OKTOBER, 20.00u.   Een vertoning van de Film ‘Luther’ uit 2003, met Joseph Feinnes. De Buren van de Abdij hebben traditioneel nogal wat aandacht voor manieren van denken, voor levensbeschouwingen… Tenslotte was de Sint-Baafsabdij eeuwenlang een plaats van bezinning en meditatie. Toegepast op onze tijd waar, meer dan ooit, mensen met diverse levensbeschouwingen in onze stad wonen, willen de Buren een plaats zijn waar we die diverse levensvisies beter kunnen leren kennen – en zo misschien de basis kunnen leggen voor meer wederzijds begrip.

Het spreekt daarom haast voor zich dat de Buren van de Abdij in 2017 aandacht besteden aan Maarten Luther. 2017 is immers het Lutherjaar, het jaar waarin het 500 jaar geleden is dat de Augustijner monnik zijn fameuze 95 stellingen openbaar maakte. Dat was zowat het begin van de reformatie en vervolgens ook van de contrareformatie die heel Europa in vuur en vlam zou zetten. Ook in Gent leidde deze levensbeschouwelijke strijd tot veel spanningen. Onze stad werd kortstondig een Calvinistische republiek. Voor de Machariuswijk betekende de republiek onder meer dat het pas gebouwde Spanjaardenkasteel opnieuw gedeeltelijk werd afgebroken, en na de val van de republiek opnieuw werd opgebouwd.

Om een lang verhaal kort te maken: toen Refo 2017 ons voorstelde om de film Luther te projecteren, hapten de Buren van de Abdij meteen toe. De film brengt de figuur van Luther in die prille en turbulente periode van de reformatie in beeld.

Klik hier voor het facebookevenement.

Waar: Herberg Macharius, Coyendanspark 1
Wanneer: Vrijdag 20 oktober 20u.
Zoals gewoonlijk is deze activiteit gratis

Reacties zijn gesloten.