Lam Gods in de Sint-Baafs…abdij

Geplaatst door op 24 juli 2012

ZONDAG 5 AUGUSTUS, 15.00-16.00u. In de Sint-Baafskathedraal bevindt zich een van de markantste schilderijen uit de Westerse wereld. Het Lam Gods, geschilderd door de broers Hubert en Jan Van Eyck  en plechtig onthuld in 1432, is niet enkel vanuit kunsthistorisch oogpunt van uitzonderlijk belang. De compositie en de iconografie vertelt immers ook heel veel over de maatschappij in de overgangsperiode van middeleeuwen naar renaissance in het algemeen en over de religieuze beeldvorming in het bijzonder. Het schilderij bleef doorheen de eeuwen tot de verbeelding spreken en tot op de dag van vandaag staat het met de regelmaat van de klok in het centrum van de belangstelling. Kanunnik Peter Schmidt is zonder twijfel een van de meest eminente ‘Lam Gods’-specialisten. Hij publiceerde in 2005 een standaardwerk over dit kunstwerk en is bereid gevonden zijn kennis, bewondering en verwondering met ons te delen. Een van zijn centrale aandachtspunten hierbij is de rol van het getal ‘acht’ in de compositie van het schilderij, wat ons bijna automatisch bij de blikvanger van de abdij zal brengen: het lavatorium. De voordracht gaat door in de refter van de abdij en is naar goede gewoonte voor eenieder gratis toegankelijk.

Wanneer : zondag 5 augustus, 15u-16u
Waar: Sint-Baafsabdij

3 reacties op Lam Gods in de Sint-Baafs…abdij