Jenny Walrygesprek 2015 bis – Moeder, wat voor Schelde willen we ?

Geplaatst door op 8 mei 2015

VRIJDAG 11 SEPTEMBER, 20.00-22.00u. Een sluis te ver of de ideale oplossing? De plaatsing van een sluis op de Schelde bij Heusden is een omstreden onderwerp geworden in het Gentse. De nv Waterwegen en Zeekanaal vindt dat zijn Sigmaplan de meest efficiënte manier is om zowel de omwonenden te beschermen tegen overstromingsgevaar als de natuur te behouden. Tegenstanders klagen aan dat het Gentse “Zwin” tussen Gentbrugge en Heusden – en dus de aanwezigheid van de zee tot aan de poorten van Gent – door de werken verloren zal gaan en moet wijken voor plezierboten. Met dit debat willen we voor-en tegenstanders de kans bieden rustig hun verhaal te brengen en met elkaar van gedachten te wisselen. Er zal ook volop ruimte zijn voor vragen en opmerkingen vanuit het publiek.

Haven (Schelde) 04lr

Nemen deel: Wim Dauwe, afdelingshoofd Zeeschelde W&Z, Tom Balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen van de Stad Gent, Servaas Schutyser namens buurtcomité GEzwiNT, Frank Maes voor Natuurpunt Gent en Ruben Dekeyzer, buurtbewoner en genuanceerd voorstander van het Sigmaplan. De gespreksleiding ligt zoals steeds in de handen van John Vandaele (journalist).

Waar: Herberg Macharius, Voorhoutkaai 43+
Wanneer: vrijdagavond 11 september, 19u30
Deelname uiteraard gratis

26 reacties op Jenny Walrygesprek 2015 bis – Moeder, wat voor Schelde willen we ?

 • absoluut voor plan W&Z

 • Isenbaert zegt:

  Ik vind dat een goed initiatief dat ook de eigenaars/bewoners ook hun mening kan uiten die aan de Zeeschelde wonen tussen Heusden tot aan de sluis van Gentbrugge.

 • ABSOLUUT VOOR PLAN W&Z

 • Scheirsen Bart zegt:

  ABSOLUUT VOOR PLAN W&Z.

 • G. Cornille zegt:

  absoluut voor plan W&Z.

  Huidige situatie zorgt regelmatig voor water in de kelders van de huizen in de Kerkstraat te Gentbrugge.

  • Philippe Carchon zegt:

   bedoeling is en hoger waterpeil te handhaven (zodat de bootjes kunnen varen). Hoe dat het probleem van water in uw kelder gaat oplossen is mij een raadsel

 • Strobbe Marc zegt:

  Ik ben pro planalternatief W&Z;
  Hopelijk beginnen de werken snel!!!

  Gr

 • De Clercq Peter zegt:

  Wij zijn absoluut voor het plan W&Z, maar alleen al wat duidelijkheid zou leuk zijn. Eindelijk mogen de directe bewoners ook in het stuk voorkomen…

 • Louis Mortier zegt:

  Ik las onlangs in de Standaard een artikel van wereldexperts die wijzen op de nefaste gevolgen van het laten dichtslibben van grachten en rivieren. De omwonenden weten wel waarom. Het Sigmaplan is wijs.
  Ook de 10jarige Portus Ganda en de Stad Gent hebben er alle belang bij.
  Ik begrijp niet dat liefhebbers van schoonheid een vieze modderpoel verkiezen boven een fiere in eer herstelde Schelde.

 • Ariane Daeze zegt:

  Als directe bewoner aan de Scheldekant zie ik het Zwin sprookje niet zitten want volgens mij wordt hiermee de Scheldemug niet weggejaagd,evenmin de geurhinder en lelijk zicht op vervuild slib.Ik ben ervan overtuigd dat de vogels zullen blijven komen en ik geloof er in dat de Stad Gent en haar inwoners natuurvriendelijk genoeg zijn om het mooi gebied NOG mooier te laten worden.

 • Van Peteghem Marc zegt:

  Ik ben voor planalternatief W&Z

 • Emmanuel Vercruysse zegt:

  Absoluut voor plan W&Z!
  Dit plan biedt voordelen voor iedereen; met de zandwinningsput in Melle is een duurzame oplossing voor de natuur.
  Met het alternatief – met hogere dijken en muren, volledige verlanding op termijn – wint niemand iets.

 • Louis Mortier zegt:

  Hiet te lezen is het al duidelijk.
  Niemand is tegen het plan van W&Z.
  🙂

 • Bart Batsleer zegt:

  Amai. Dat lijkt hier ferm georchestreerd. Wie kan er nu voorstander zijn van verkwisting van belastinggeld ten bate van enkele jachten en ten koste van die mooie natuur, die er de laatste jaren verschenen is. Enkele jachteigenaars en werknemers van W&Z ?

 • Philippe Carchon zegt:

  Iedereen is pro maar zegt niet waarom. Ze gaan en badkuip maken waar bootjes kunnen op varen. Hoe dat wateroverlast kan oplossen is mij een raadsel. Een regenton die vol is is vol, dat draagt niks bij aan stockage. Het is een prestigeproject, niet meer of minder dan dat. Belastingsgeld dat nuttigere toepasingen kent.

 • Wilfried Van Vaerenbergh (GEzwiNT) zegt:

  Vanuit GEzwiNT, Natuurpunt en GMF volgen we al een tijdje de reacties op deze site.
  Indien sommige bewoners vinden dat hun mening tot nu toe onvoldoende aan bod is gekomen, betreuren we dit. Op 22 april 2014 organiseerden we reeds een info- en debatavond in het buurtcentrum De Vaart (Gentbrugge) met als doel onze visie te brengen en te horen wat er onder de buurtbewoners leeft. Maar we nemen aan dat we toen wellicht niet iedereen hebben bereikt.
  De debatavond van volgende vrijdag, nu georganiseerd door de Buren van de Abdij, heeft finaal dezelfde bedoeling: de verschillende visies over de toekomst van de Schelde op een serene manier aan bod te laten komen. Hopelijk kunnen we van deze gelegenheid gebruik maken om standpunten te verduidelijken en deze ook wat dichter bij elkaar te brengen.

 • Vanuit het wijk project de Lichtingen zijn wij vooral bezorgd over wat er met het eilandje op de scheldende aan het begin van het Gentse zwik gaat gebeuren. Wij hebben daar een van onze twee moestuinen. Als W&Z zet zijn zin krijgt wordt het eilandje op de Schelde omgevormd tot de zoveelste plezierhaven in Gent, iets wat alleen de heel rijke villabewoners ten goede komt. Waarom ijveren de buurtbewoners niet voor het aanleggen van volkstuintjes op het eilandje? Is er dan groen te veel in de wijk Macharius Heirnis?

  Ik kom alle dagen op dat eilandje behalve op zo’n- en feestdagen, dan mogen we er niet op van W&Z. Van muggen heb ik daar nooit last. Het is een groene oase midden een dichtbevolkte buurt en Dit wil W&Z opofferen op het altaar van het groot geld. Wij zullen dit nooit zomaar laten gebeuren, wees daar maar zeker van.

 • Excuseer voor de typefouten in mijn vorige reactie ingetypt op een tablet vanuit Zadar aan de Dalmatische zee.

 • Josse Abrahams zegt:

  Interessant debat. Een raad voor de mensen van GeZwind en Natuurpunt: stop ermee om mensen met een plezierbootje als rijke stinkers voor te stellen. Heel veel mensen doen aan watertoerisme en behoren helemaal niet tot de categorie van rijkaards. Daarmee vervalsen jullie de discussie. Die moet gaan over water in de Schelde (een hogere waterstand) of een nieuw soort Zwin creëren. Die moet gaan over veiligheid en overstromingsgevaar. Die moet gaan over de leefbaarheid aan de Scheldeboorden en het samenleven met de bestaande natuur. Knijten tasten bijvoorbeeld die leefbaarheid aan. Wat is er niet natuurlijk aan een rivierbedding die eeuwenlang vol met water heeft gestaan en die in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld? Het moet de natuurbeweging ondertussen ook duidelijk zijn dat jullie niet spreken in naam van iedereen. Ik ben als communicator ook erg te spreken over de professionele communicatie van W&Z, wat niet kan gezegd worden van de Natuurbeweging waarvan ik tot nu toe nog geen enkele document in de bus heb gevonden, ook niet in de mailbox trouwens. Ik woon in de buurt van de Jules Van Biesbroeckstraat in Gentbrugge op 300 meter van de Schelde.

  • Frank Maes zegt:

   Natuurpunt is voor pleziervaart en wil niemand met de vinger wijzen. Maar op deze plek hebben we te maken met een werkelijk uniek zoetwatergetijdengebied dat tot in de stad reikt. Dat moeten we koesteren. De alternatieven die we aanreiken komen voor het overgrote deel tegemoet aan de verzuchtingen van alle buurtbewoners. Ik denk dat de ‘kampen’ grotendeels te verzoenen zijn. Tot op het debat!

 • Frank Maes zegt:

  Het is op zich geen nieuws dat er ook omwonenden voor de plannen van W&Z zijn. Ik ben wel blij dat ze zich nu ook wat organiseren. Nu kunnen we tenminste in debat gaan ;-). Tot morgenavond! En lang leve het Gentse Zwin ;-)!

 • als voorstander van de plannen van W&Z zal ik zeker aanwezigzijn. Ik durf gerust stellen dat het aantal voorstanders onder de rechtstreekse buren zich tussen de 80 & 90% bevindt.

 • Anne Luyckx zegt:

  Hoe weinig natuurliefhebber kan je zijn? Moet de mens nu echt overal zijn klauwen in slaan? De talrijke watervogels en andere dieren zullen op dit kleine stukje verstild natuurgebied moeten wijken voor onnozele bootjes. Ik kan het nauwelijks geloven…

 • Verhelst Karolien zegt:

  Genuanceerd voor plan W&Z. Ik ben voor de verhoging van het waterpeil. Door de toenemende verlanding van de Schelde krijgen wij als aanpalende buurtbewoners steeds meer last van de toename van hardnekkige en zeer agressieve knijten. Zo erg zelfs dat je niet buiten kan zitten zonder allerlei anti-muggen producten (zelfs met DEET) te moeten smeren (en dan nog gebeten worden met een veel fellere allergische reactie dan van gewone muggen tot gevolg). Ik woon al 25 j hier en kan net als veel andere buren getuigen dat dit echt niet meer aangenaam is.
  Bovendien lijkt de permanente verhoging van het waterpeil ook iets heel attractief te hebben. De vele watervogels zullen er zeker niet door verdwijnen als er voldoende beperkende maatregelen worden opgelegd aan de zwaardere pleziervaart. Een tochtje op de Leie leert inderdaad dat de oevers kunnen afzien als sommigen het nodig vinden om toch rapper te varen dan toegelaten is.
  Mijn kano ligt in ieder geval al klaar! Ik hoop dus echt dat het plan gerealiseerd wordt met de nodige beschermende natuurmaatregelen.

 • Gelaude Frank zegt:

  De Schelde is een historische rivier. 1000 jaar geleden was het ooit een grens tussen 2 rijken. Tientallen jaren geleden was het nog een druk bevaren waterweg.
  > Laat de Schelde dus terug (een beetje) stromen en zorg voor een minimaal bovendebiet en laat dit deel van de Schelde niet dichtslibben.

  Rivieren zoals Leie en Schelde stromen in relatief smalle zomerbeddingen, maar hebben ook een brede winterbedding, die vroeger elke winter onder water stond ( = meersen).
  > Realiseer terug die relatie door de dijken te verlagen op die plaatsen waar dit mogelijk en veilig is. Laat bepaalde delen van de Gentbrugse Meersen (en ook de oude afgesneden Schelde meander) en de Damvallei onder water komen bij hoge waterstanden.

  Het stukje Schelde tussen Gentbrugge en Melle is uniek wegens zoetwatergetijden en het voorkomen van zoetwaterslikke en -schorre (maar is het daarom nog geen Zwin!).
  > Dus bouw een stormvloedkering in Heusden of Melle (bij de samenvloeiing met de Ringvaart). Nederland heeft zijn Oosterschelde ook niet volledig afgesloten in kader van het Deltaplan en de gebouwde stormvloedkering was niet de goedkoopste oplossing.

  Het zogenaamde Planalternatief van W&Z houdt weinig rekening met de Getijdenschelde, negeert de winterbedding en is vooral een plan voor de pleziervaart (waarom anders die schutsluis?). Maar zelfs met alle dure baggerwerken zal de pleziervaart zeer risicovol blijven en zeer ‘avontuurlijk’ zijn. Wie zal met zijn bootje willen vast geraken in de modder buiten de smalle vaargeul?
  De historische vervuiling in de Scheldebodem kan, zolang saneren te duur en ondoenbaar is, afgedekt worden met matten op de rivierbodem.
  Tot slot moet het zeker mogelijk zijn voor het knijtenprobleem om op een eenvoudige manier hun leefomgeving te beperken, zeker in de onmiddellijke omgeving van de bewoning.