Jenny Walry en onze bijen

Geplaatst door op 9 juni 2011

Het eerste Jenny Walrygesprek ‘Zal de stad de bij redden?’, op 5 juni 2011, trok zo’n zestig toehoorders naar de refter van de Sint-Baafsabdij. Professor Dirk de Graaf legde omstandig uit welk soort diertje de bij is, wat ze de mens allemaal te bieden heeft, en waarom ze het nu kennelijk moeilijk heeft. Waarom er, met andere woorden, zoveel zwermen ‘verdwijnen’ of sterven. De professor wees op de varroamijt maar ook op het pesticidegebruik en de monocultuur in onze landbouw als factoren die de bijen verzwakken. Temeer omdat de bijen, zo blijkt uit genetisch onderzoek, weinig genen hebben die hen beschermen tegen gif.

De stad zal de bij niet echt redden maar biedt met zijn grote diversiteit van bloemen, en het lagere gebruik van pesticiden wel degelijk kansen om bijen te kweken. Liesbet Hiele die daar in Gent echt mee bezig is, onderstreepte dat de beweging van stadslandbouw een welgekomen verjonging van het imkersbestand kan brengen. De gemiddelde imker is nu immers 60 jaar. Zijzelf maar ook onze imker Jan Reubens is het levende bewijs van die verjonging.

Enkele aanwezige imkers en de professor zegden ons toe dat ze zouden proberen om ons aan een zwerm te helpen. Wij zijn benieuwd hoe lang we nog moeten wachten vooraleer we kunnen aanknopen bij de traditie die er ongetwijfeld moet geweest zijn in de abdij, 450 jaar geleden.

 

Reacties zijn gesloten.