Historisch Café – De Groote Oorlog 1914-1918 door het Oog van de Kunstenaar

Geplaatst door op 11 oktober 2017

ZONDAG 5 NOVEMBER, 11.00-13.00u. In vergelijking met vroegere gewapende conflicten was de oorlog 1914-1918 in alle opzichten gigantisch: het aantal strijdende naties en volkeren, het aantal actieven in legerdienst, het aantal doden en gewonden. Dit alles was ongezien.
Vooral de verpletterende kracht van het onophoudelijk geweld door vuur, staal en gedonder – de industriële revolutie van de 19de eeuw had deze mogelijk gemaakt – wordt door vele getuigen als hels en onvoorstelbaar beschreven.
Onder de 73 miljoen gemobiliseerden bevonden zich talrijke jonge beeldende kunstenaars, vooral actief als frontstrijders. Enkelen, voornamelijk Britten, Amerikanen en Belgen werden aangesteld als “officiële oorlogskunstenaars”. Anderen waren tewerkgesteld in de camouflage-eenheden van oorlogs- en vrachtschepen en kanonnen of werden ingelijfd als brancardiers en verplegers. Veel kunstenaars werden vroeg of laat gewond of werden op non-actief gezet wegens psychisch trauma. Nog anderen hebben de ingrijpende maatschappelijke veranderingen door de oorlog op het thuisfront geduid.
Hoe hebben de kunstenaars hun confrontatie met deze aspecten beleefd? In welke vormentaal hebben ze zich uitgedrukt?
Veel jonge kunstenaars werden hierbij geïnspireerd door de vernieuwende vormgevingen die de internationale avant-garde net voor het uitbreken van de oorlog in Europa had gebracht: kubisme ontstaan in Frankrijk, futurisme in Italie, expressionisme in Duitsland, constructivisme tijdens de oorlog in Rusland, dadaisme in Zwitserland, vorticisme in Groot-Brittannië.
Voor hen had realisme afgedaan en waren modernistische vormen de enige waarin ze het ondenkbare en onvoorstelbare hebben uitgebeeld.
Stap op 5 november het virtueel museum op scherm binnen en laat je rondleiden in de tentoonstelling met als rode draad, De Groote Oorlog door het oog van de kunstenaar, een diapresentatie door Dr Dominique De Landsheere.

Klik hier voor het facebookevenement.

Waar: Herberg Macharius, Coyendanspark 1
Wanneer: zondag 5 november, 11u
Toegang gratis

Reacties zijn gesloten.