De Haak

De imposante  witte schoorsteenmantel intrigeert van bij de start van de Herberg. Onze oerherbergiers Henk en Jos zorgen voor een eerste aankleding, maar deden al snel beroep op een buur-kunstenaar, Luc Van Lent. De schouw zag intussen al een en ander passeren en leverde op anarchistische wijze een mooie bijdrage aan het eigen karakter van de herberg.
Vanaf voorjaar 2013 gaan we het toch een beetje in banen proberen leiden, en niemand beter om dit te organiseren dan onze lokale Jan Hoet. Alle geïnteresseerden, zowel met vragen over het huidige kunstwerk als met voorstellen voor toekomstige projecten, kunnen vanaf nu terecht bij Luc Van Lent (luc.van.lent@telenet.be). Een flink uit de kluiten gewassen haak, de navel in de buik van de schouw, zal bij dit alles om evidente redenen een centrale rol spelen.

Juni 2019 – Luc De Man

Menselijke creaties en ongebreidelde ingenieuze overmoed gaan steeds in dialoog of in gevecht met de puurheid en de ontembare kracht van de natuur.

Dit is het uitgangspunt van de sculpturen die Luc De Man uitvoert in diverse materialen zoals hout, marmer en staal. De oerkrachten, de natuur, de organische vormen worden gereduceerd tot een bol, terwijl de menselijke activiteit wordt teruggevonden in het ultieme streven naar de perfecte kubus.

Luc De Man exposeerde onder andere in Gent, Maastricht, New York, Seattle, München en Poznan.

Website:   www.lucdeman.be

 

Maart 2019 – Henri Grossfeld

Op de door de geschiedenis sterk beladen locatie van de Sint-Baafsabdij krijgt elke ingreep of actie meer gewicht dan elders. Jaren geleden had ik dat gevoel reeds bij een groepsexpo in de tuin van de Abdij. Wat je probeerde een plaats en betekenis te geven in deze omgeving, werd overvleugeld door het stille, historische geweld van de site.

Een les in nederigheid heet dat dan.

Nu ik de gelegenheid krijg om een werk te tonen in de Herberg – een geïsoleerde ruimte die een dam opwerpt tegen de druk van de geschiedenis buiten – bleef bovenstaande gedachte spelen en was de selectie van wat ik wou tonen niet evident. Twee foto’s uit de ‘Erased’- reeks, geflankeerd door een hangende sculptuur/maquette was de uiteindelijke keuze, een opstelling gedefinieerd door de ruimte.

Korte schets: in de kern gaat deze reeks over onze stedelijke leefomgeving en hoe die dag na dag transformaties ondergaat. Daarbij denken we meestal aan de grote infrastructuuringrepen die een impact hebben op het leven, handelen en mobiliteit van grote groepen mensen. Zelf wil ik in mijn werk focussen op de minder merkbare veranderingen die tot stand komen in het stadslandschap: het slopen van een gebouw, wat dan een impact heeft op enkele individuen, op een beperkt deel van een buurt. Inzoomend op dit laatste gegeven zie ik een uitermate boeiend werkterrein voor fotografie, tekening en sculptuur. Het proces dat ik daar in ontdek, ‘leegstand – afbraak – voorbereiding – opbouw’ is een opeenvolging van fases die voor de aandachtige toeschouwer, los van het praktische en de banale gang van zaken en mits een esthetisch- filosofische invalshoek, heel wat nuttige elementen bevatten. Met dat materiaal ga ik aan het werk door er zaken uit te lichten, uit te diepen, te bewerken, in een ander perspectief te plaatsen.

Beide foto’s die worden getoond beschouw ik als “Stills” uit het dikwijls snelle en heftige proces dat plaatsgrijpt op een site. Deze beelden leggen een specifiek moment van het proces vast – het snijpunt tussen verdwijnen en verschijnen. Er ontstaat een landschapsvorm die maar heel tijdelijk aanwezig is. De plek in kwestie is opgeruimd, wacht op verdere actie, en in tussentijd heeft men de opportuniteit van inkijk en doorkijk. De gevelrij is doorbroken, de resterende zijgevels vertonen nog vele sporen van eerdere bebouwing, en in de afscherming van de aanpalende woningen ontstaat een soms vrolijk, soms schilderachtig vormenspel dat grote paralellen vertoont met de groteske sculptuur en de producten van vele Land-Art kunstenaars. De heerlijke toevalligheden die hier tot stand komen zijn voor mij een vrijwel onuitputtelijke bron van beeld- en studiemateriaal.

De hangende sculptuur die de foto’s flankeert: het binnen-buiten spel van het volume, de restvorm, het positief-negatief van een huis, symbool voor wat verdwenen is, maar ook voor het nieuwe wat hierdoor ontstaat, alles is hierin gebundeld.

De link met de buurt bestaat erin dat beide foto’s genomen zijn op sites in straten van de Machariuswijk en buurt Nieuwpoort. Mogelijk zijn er herkenbare sporen in de foto’s, mogelijk zijn er mensen die de foto’s hier te zien krijgen die de site effectief bewoond hebben. Ik nodig iedereen hierbij uit om op een andere, scherpere en onbevangen manier mee te kijken naar het spel van ‘Verdwijnen en Verschijnen’, en vooral om verder te kijken dan het gewone, alledaagse, praktische, er valt daar zoveel moois te ontdekken.

 

Maart 2018 – Luc Van Lent

Deze installatie bestaat uit een veertiental hangende objecten met als
inspiratiebron het werk van Piet Mondriaan.
Vanuit mijn persoonlijke bewondering voor deze kunstenaar groeide
het idee om voor deze ruimte een aantal kleine objecten te maken die
samen een groter geheel vormen.
Het lijnenspel, de kleur en vooral de beweging maken het voor de kijker
tot een voortdurend veranderende compositie, waar licht en schaduw
ook deel van uitmaken.
De strikte beperking van kleur, en vooral het wit-zwarte maken het tot
een minimalistisch en speels gegeven waar de toeschouwer de vrijheid
geniet er inhoud en interpretatie aan te geven.
Hopelijk ontstaat er, zoals ik het zelf bij Mondriaan ervaar, een
aantrekking en poging tot ontrafeling, maar vooral een esthetische
liefde.

Januari 2017 – Koen Deschuyter

‘Kunst toont je zaken die je anders niet ziet’ was één van de uitspraken die in 2016 op schouw van de herberg hing. Dat is precies wat Koen Deschuyter ons duidelijk maakt met zijn werk. Karton en isomo zijn de grondstoffen die hij meestal gebruikt: via minimale ingrepen toont hij ons de eigenheid en schoonheid van dit materiaal. Ze vormen het omhulsel om producten tijdens het transport te beschermen en waar we liefst zo gauw mogelijk van af willen, vaak zonder ze een blik waardig te gunnen.

Hij maakt ons bewust van het karakter van iets wat niet dient om op te smukken of indruk te maken, van iets dat niets toevoegt aan de inhoud van het gekochte materiaal. Net die functionaliteit, die een spaarzaamheid in de vormgeving meebrengt doet een appel op ons schoonheidsgevoel.

Van afgedankt verpakkingsmateriaal kan je zeggen dat het nutteloos geworden is. Door de schoonheid ervan te tonen wordt een essentieel kenmerk van kunst, namelijk ‘het nut van het nutteloze’ zichtbaar gemaakt.

Vaak wordt dit soort werk in een galerij of museum getoond. De omgeving met zijn meestal witte muren, de sacrale sfeer en de bezoekers die zich aan iets dergelijks verwachten, vormen een dankbare context. Maar, Koen zoekt met zijn werk graag de publieke ruimte op, hij wil zijn werk in de wijde wereld laten leven, op de plekken waar hij zijn grondstof verzamelt. Plekken waar je vrij bent om de schoonheid te ervaren van wat op de achtergrond aanwezig is. De herberg is zo’n plek, waar een kunstenaar dichtbij een publiek kan zijn, dat zich vrij voelt om er al dan niet van te genieten.

Meer informatie over Koen en zijn werk vind je op zijn website.

 

Februari 2016 – Bernadette Vandecatsije

De haak in de schouw van de herberg: ‘wie beslist over schoonheid.’ Een schouw of schoorsteenmantel is een ideale plaats om een spreuk, gezegde of wijsheid op te hangen. De toog is de ideale plaats om iets op een biervilt te krabbelen en achter te laten, of op de schouw te prikken. De komende maanden komen er op de schouw uitspraken en ervaringen die met schoonheid en kunst te maken hebben.
Ik zorg wekelijks voor een citaat, te beginnen met een eerste uitspraak bij de opening op 19 februari. Het is de bedoeling dat de verzameling ondertussen aangroeit door wat de bezoekers achterlaten op bierviltjes: commentaren, opmerkingen, andere citaten; alles wat met het thema ‘wie beslist over schoonheid’ te maken heeft komt in aanmerking. Die bierkaartjes of varianten erop worden dan toegevoegd aan de schouw.
Wat is schoonheid in het leven en wat is schoonheid in de kunst, en hoe verhouden ze zich tot elkaar, dat is de vraag die op de achtergrond speelt.
Via een greep uit die grote hoeveelheid bedenksels die door de eeuwen heen over schoonheid en kunst ontstaan zijn, komt het beeld van de tegenstrijdige emoties die schoonheid oproept, en van de verlangens en verwachtingen aan kunst verbonden zijn, naar boven. Via onze commentaren hierop tekent zich een beeld af van hoe we nu met die eeuwenoude erfenis omgaan.

Over Bernadette Vandecatsije vind je meer op haar website, klik hier.

 

Lotte Van De WalleOktober 2015 – Lotte Van De Walle

Geen uitleg, gewoon, ter overdenking:

“Kiezen

Wie een keuze moet maken, heeft niet zelden te maken met tijdsdruk.
In dit werk wil ik het moment vlak voor de beslissing tot stilstand brengen.
Er is geen achteraf

Lotte Van De Walle

lottevandewalle@gmail.com
lottevandewalle.blogspot.be

 

 

 

 

dennis marienJuni 2015 – Dennis Marien

Beide werken zijn droge naald-etsen. Ze stellen historische vondsten uit het Assyrische rijk voor, die door het graveren gereconstrueerd worden. Over het palmboom-motief
werden hele boeken geschreven, die echter geen duidelijkheid kunnen scheppen in de betekenis van dit veelvoorkomende beeld. De originele werken zijn bas-reliëfs, die zwaar
door de tijd werden aangetast. Het heropbouwen van de beelden is als een zorgvuldige restauratie, die echter niet bijdraagt aan het ontdekken van meer informatie over hun
betekenis. Ze maken deel uit van een reeks die onderzoekt hoe een beeld zich mettertijd ontdoet of verandert van betekenis.”

 

 

 

 

Katrien Matthys-schilderijFebruari 2015 – Katrien Matthys

“Katrien Matthys is een antropologe en beeldend kunstenares die in Brussel woont waar ze graag tekent en schildert en mensen observeert. Speciaal voor deze herberg maakte ze een kleurrijk schilderij met de naam ‘Strange Bird’…”

[katrienmatthys@hotmail.com]

 

 

 

 

 

 

haak-harlinde

Oktober 2014 – Harlinde De Mol

“In mijn tekeningen denk ik na over de (on)mogelijkheid van het mens zijn. Over de problematiek van de mens als een object: Enerzijds geladen met alle niet-tastbare dingen die we meedragen, gebukt gaande onder alle oncontroleerbare dingen die op ons inwerken, anderzijds dit in contradictie met de materie, het vlees waaruit we bestaan, de mal waarin ieder van ons opgesloten zit. Deze materie houdt tegelijk ook onze sterfelijkheid in, het verval waar we niet kunnen aan ontlopen. De lichamen die ik teken zijn zowel slachtoffers van dit noodlot, als boodschappers van de schoonheid die deze vergankelijkheid inhoudt.”

[harlindedemol@yahoo.co.uk]

 

 

haak

 

April 2014 – Kevin Vanwonterghem

Het is vaak zo dat de diep verborgen kantjes van de mens die niet zintuiglijk waarneembaar zijn, moeilijk of niet te combineren vallen met de kennis uit de exacte wetenschappen, die juist stoelen op waarnemingen, logica en verifieerbaarheid. Die spanning tussen het mystieke en het rationeel wetenschappelijke is een bron van inspiratie voor mijn huidig grafisch werk. In mijn prenten plaats ik herkenbare zuiver wetenschappelijke elementen of handelingen in een duistere, vaak onbestemde wereld. Door het wetenschappelijke te ontkoppelen van haar zuivere en koele uiterlijk en onder te dompelen in een andere beeldtaal, die refereert naar het intuïtieve en mystieke, ontstaat er een bevreemdende sfeer. Toch blijf ik bewust kiezen voor herkenbare beelden. Ze fungeren als sleutels die de kijker kan gebruiken om het beeld en haar verhaal vrijelijk te interpreteren.”

meer info op www.kevinvanwonterghem.be

 

MessiaenDecember 2013 – Steven Messiaen

…’Het vaderschap brengt echo’s teweeg van het gewicht van de te dragen verantwoordelijkheid, met echo’s van reflecties over de grenzeloze poëtische ruimte van de kindertijd.

De tekeningen zijn bijgevolg een voorstelling van een ietwat dromerige maar ongedefinieerde gelukzaligheid die in conflict is met de buitenrealiteit maar daar ook net door versterkt en levend gehouden wordt. Deze spanningsparabool staat als ultimum van de volwassen persoonlijkheid… De tekeningen stellen ons pertinente levensvragen over de beleving van persoonlijke en gevoelsmatige vrijheid in een steeds veranderend maatschappelijk kader. Wat doet denken aan de ‘open zee’ van de Japanse filosoof Nishida. De moderne mens is als een schipbreukeling op open zee die het vlot in elkaar zet waarmee hij zichzelf moet redden. Sloterdijk stelt dat iedere positie van overzicht in deze maatschappij verdwenen is; het landschap is niet meer te overzien, onherbergzaam ook. Nishida en Sloterdijk komen tot dezelfde conclusie, we hebben weinig of geen steun – of rustpunten meer en ons denken en overleven moet handelend denken in beweging zijn. Steven Messiaen stelt zich dan ook terecht de vraag of onze waarden wel werkelijk worden geherdefinieerd in een verschuivend maatschappelijk kader. “Misschien leven we toch gewoon volgens oeroude regerende waarden, die voortspruiten aan de imprint van oudsher, en is het enkel de vorm die verandert?”…’

(fragment uit de tekst van ARTWALL 7 door Peter Waterschoot)

Info op stevenmessiaen.tumblr.com

 

speechAugustus 2013, Ruben Vandeghinste

LICHT–LUCHT–RUIMTE, of de mentale zoektocht naar vrijheid, openheid binnen een sterk gedefinieerde werkelijkheid.

Via de fijne tactiele ingrepen met diverse materialen maakt Ruben Vandeghinste kleinssculpturen, maquettes in hout, PU-schuim, plexiglas en andere recyclage materialen.Het zijn  fragiele open statements, speels maar tegelijk van een hoge beeldende kwaliteit. Het laat de toeschouwer toe binnen te stappen in een wereld van  architectuur, licht en ruimte waar droom en werkelijkheid elkaar kruisen. Ze worden telkens gepresenteerd op een fijne sokkel of hangend aan de muur. De sculpturen zijn zeer open van karakter  en weerspiegelen het verlangen van de kunstenaar naar beeldende vrijheid en ruimte. De  kunstenaar probeert te beeldhouwen met lucht of beter probeert hij via begrenzingen van lijnen in de ruimte te tekenen.  Het creatieproces is een  intuïtieve sculpturale zoektocht naar orde, spanning en evenwicht, naar open en gesloten structuren en naar de begrenzingen van het kunstwerk. 

info: www.rubenvandeghinste.be

 

BassleerMei 2013, Frank Bassleer.

“Voor mij is fotografie bijna nooit het uitvoeren van een vooropgesteld concept.
Integendeel. Ik laat me telkens opnieuw uitdagen door mijn directe omgeving.
Via fotografie probeer ik te ontsnappen aan de bijna ondraaglijkheid van de dagelijkse banaliteit.
Fotograferen is voor mij een directe ervaring, het volledig opgaan in het hier en nu, om de trivialiteit tenslotte te overstijgen.
Daarbij zoek ik onbewust linken met andere kunstwerken die mij inspireren.
Via fotografie probeer ik een parallelle wereld te cre��ren, waarin ik me thuis voel.
Hierbij gaat het zeker niet om het willen verbloemen van de realiteit.
Het gaat vooral om het bezweren, of beter gezegd, het me verzoenen met de meedogenloosheid van de existenti��le gruwel.”

info: www.frankbassleer.be