Project: Faja Lobi

Geplaatst door op 25 februari 2019

De Buren van de Abdij willen samen met andere buurtpartners zoals het stedelijk buurtcentrum, de scholen van de wijk, de Horizon,… negen hectaren bos bouwen in Congo. Ja, u leest dit goed. Zijn we dan helemaal gek geworden? Neen, de reden is dat een inwoner van onze wijk, Jurgen Heytens, de man van restaurant Faja Lobi in de Vlaanderenstraat, vijf maand per jaar in Congo leeft en werkt en daar juist met dergelijk herbebossingproject bezig is. Hoewel we aanvankelijk wat sceptisch stonden tegenover herbebossing in Congo – houtskool is er immers de grootse energiebron en iedere woudreus is er dus makkelijk 100 euro waard, wat veel geld is in Congo – stelden we vast dat Jurgen mooie resultaten boekt. De voornaamste reden is dat hij intussen 400 mensen betaalt om bossen te bouwen en te beheren.

Omdat we volgens de klimaatwetenschap de laatste generatie zijn die een heuse klimaatramp kan voorkomen, leek het ons zinvol als buurt Jurgens project te ondersteunen. Immers, het aanplanten van bos dat CO2 uit de lucht haalt, is een van de manieren om de opwarming tegen te gaan. Vandaar. Wij willen graag de hele buurt op de hoogte brengen van en betrekken bij dit mooie project en zo stap voor stap de 4500 euro bijeenbrengen die nodig zijn om die negen hectaren te bouwen. Komt daar nog bij dat zo’n kleinschalige samenwerking misschien wel de beste manier van werken is in Congo omdat de nationale politiek er zo slecht werkt.

Wie geïnteresseerd is om mee te werken, mail ons: info@burenvandeabdij.be

 

Onlangs kregen we nieuws uit Congo:

En het gaat vooruit…
Het gaat goed met de herbebossing, zeer goed zelfs. We planten op 6 verschillende locaties, met ronkende namen als Ozun à Nso – Vallée Mapela – Ingung – Vallée du paradis – Tomoti (op 20 km van Idiofa) en Bitshambele.
Het streefdoel was 750 ha voor 2018 en dat is bijna gehaald. Het aanplanten gaat nog door tot eind maart, er zal dan ± 2000 ha bebost zijn, dat zijn om en nabij de 2 miljoen bomen. De eerste aanplanten dateren van 2012 en die bomen vallen nu, zonder valse bescheidenheid, onder de noemer ‘bos’.

Mutualiteit en medische zorg
In Congo bestaat geen echte mutualiteit. Geldgebrek en prioriteiten stellen, weet je wel. Werknemers krijgen gratis consultatie in het eigen Faja Lobi ziekenhuis of één van de 4 medische centra, ze betalen wel medicatie. Bij duurdere ingrepen zoals een operatie krijgen ze een afbetalingsplan. Zo schiet Faja Lobi de kosten voor en wacht niemand op medische zorg.
Mensen die echt geen middelen hebben kunnen toch in het Faja Lobi ziekenhuis terecht op voorwaarde dat iemand van de familie in de herbebossing werkt om de kost te dekken. En sommigen werken zo goed dat ze daarna een job hebben.

Reacties zijn gesloten.