hero_Wie zijn we

Wie zijn we

De ruïnes van de Sint-Baafsabdij liggen in de Gentse wijk Macharius, dichtbij Portus Ganda. De Buren van de Abdij, een bonte groep buurtbewoners, stellen de oudste site van Gent open op zondag (april-november) en organiseren er geregeld concerten, lezingen, gidsbeurten en veel meer. In 2013 werden we een vzw, voor onze statuten klik je hier en voor een algemeen organigram van onze structuur klik je hier.

Eind 2006. De Sint-Baafsabdij, het oudste gebouw van Gent in het hart van de Machariuswijk, blijft al vijf jaar dicht. Sommige buurtbewoners hebben heimwee naar de tijd dat ze altijd open was, en dat je gewoon, als je daar zin in had, de balsemende rust van de abdijtuin kon opzoeken. Zo ontstaat bij enkelen de idee om de abdij opnieuw te openen voor en door de buurt. De eerste reacties van het stadsbestuur zijn erg positief. Een aantal ambtenaren bewijst bijna spelenderwijs echt wel open te staan voor participatie van en samenwerking met de bevolking.

En zie, op 10 februari 2007 gaan, na enkele maanden voorbereidend werk, de Buren van de Abdij echt van start. Op 8 april hebben we het initiatief op een heel mooie manier gestart: kinderen uit de buurt kwamen voor het eerst in 1000 jaar paaseitjes rapen in de abdijtuin. Het was plezant; de zon scheen, de chocolade was lekker en de koffie scherp. We hadden als buurt het gevoel dat die Sint-Baafsabdij ook wel een beetje van ons is.

Bedoeling is zeker ook om als buurt nu en dan eens iets extra te organiseren in de abdij, dit steeds met het nodige respect voor de toch kwetsbare omgeving die abdijtuin en -gebouwen vormen: een fototentoonstelling, een muziektreffen… We staan overigens versteld van de hoeveelheid voorstellen die ons initiatief  spontaan opwekt. Het getuigt van de grote berg wakkerheid en creativiteit die onze wijk herbergt. Het mag best gezellig zijn. Sommige van onze toezichters willen de bezoekers een kop koffie of een stuk taart aanbieden… deze abdij, bakermat van Gent, mag mensen bijeenbrengen.

Sinds 2012 mogen we ook beschikken over het poortgebouw van het oude slachthuis …. Herberg Macharius, geboren tijdens Track, een tweede bruisend activiteitencentrum waar we zowel de buurt als de wereld willen verwelkomen.

Jaarverslagen vind je door hier te klikken : 2012 – 20132014201520162017