Canticorum Adegem

Geplaatst door op 22 mei 2016

canticorumZONDAG 26 JUNI, 15.00-16.00u. Het Gemengd Koor ‘Canticorum’ ontstond uit een fusie van verschillende groepen zangers. Het jaar 1984 werd de officieuze start van het huidig koor. Achtereenvolgende dirigenten waren Daniël Mollet, Jan Willems, Johan De Kesel en Jan Wauters. Vanaf  nieuwjaar 1989 ging het ‘Sint-Adrianuskoor’ door het leven onder zijn huidige naam.  Momenteel telt het koor negenenveertig leden. Oorspronkelijk verzorgde Canticorum de liturgische diensten in de Sint-Adrianusparochie van Adegem, soms ook erbuiten. Maar de laatste jaren evolueerde het koor van ‘kerkkoor’ naar ‘concertkoor’ en staat ook meer profane muziek op het repertorium.

Canticorum zorgt voor een afwisselend programma met o.a. madrigalen en motetten, dansen en psalmen uit de renaissance en barok (John Dowland, Tielman Susato, Thomas Tallis, Pierre Attaignant, Heinrich Schütz, Henri Purcell, Johann Sebastian Bach, Georges Frederic Händel) maar ook koormuziek van Anton Bruckner en Vic Nees. Naast de klassieke koormuziek staan ook gospels en spirituals op het programma. Tenslotte brengt Canticorum koorbewerkingen van popsongs en  kleinkunst  (The Beatles, Wannes Van De Velde, Leonard Cohen).

Canticorum wil de toehoorders blij maken en ontroeren, laten genieten van klanken en stilte. En dit alles in een prachtig kader.

Waar: Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43+
Wanneer: zondagnamiddag 26 juni, 15u
Toegang gratis

Reacties zijn gesloten.