Buren en cijfers – een andere kijk op 2014

Geplaatst door op 19 februari 2015

BvdA 2014 groepsfoto

Terugblikken op 2014, een goedgevuld jaar waarop we opnieuw fier mogen zijn. Met in totaal 241 voor iedereen toegankelijke gratis evenementen, met 10.000 bezoekers aan onze activiteiten in de abdij en 8.000 in de Herberg mogen we zonder twijfel spreken van een memorabel jaar. En dat memorabele zit uiteraard in de eerste plaats in de vertaling van al die cijfers in de inzet van meer dan honderd vrijwilligers, die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt. Enkele highlights uit het activiteitenoverzicht :

  • In 2014 stelden we de Sint-Baafsabdij tussen 20 april en 26 oktober op 28 zondagnamiddagen open voor het grote publiek. Daarnaast vonden in de loop van 2014 niet minder dan 40 bijkomende activiteiten plaats in de abdij. We gingen van start met de traditionele paaseierenraap (225 aanwezigen) en sloten naar intussen ook al oude gewoonte af met pannenkoeken en warme chocolademelk, in gezelschap van de vertellers van het Landjuweelfestival (446 bezoekers). We organiseerden er onder meer 8 concerten, 23 geleide wandelingen waarvan 4 in het kader van het Gentse Feestenprogramma van MiramirO, 3 debatten en 5 activiteiten voor kinderen. Uitschieters waren Erfgoeddag met 1.079 bezoekers en het Shakespeareweekend door het Engelse gezelschap de Handlebards voor 436 toneelliefhebbers. Tijdens de Gentse Feesten ontvingen we meer dan 1.500 bezoekers. Zowel Les Goûts de Gand (800 bezoekers) als het Midzomernachtconcert (450) werden dit jaar in de binnentuin georganiseerd, voor het Schubertconcert (320 ) op de dag van de arbeid en Songs for Women (324) op de laatste dag van de zomervakantie, was de refter tot zijn maximale capaciteit bezet en werd ook de abdij druk bezocht.
  • De werking van de Herberg Macharius volgt intussen zijn vertrouwd stramien. Vast toegankelijk op vrijdagavond en op zondagnamiddag, op andere momenten indien er een activiteit wordt georganiseerd. Dat leverde in 2014 niet minder dan 173 publieke evenementen op, waaronder 43 muziekconcerten. Daarnaast organiseerden we er 9 Bals Mundial, 8 Historische Cafés, 6 boekvoorstellingen en 41 lezingen of debatten. Het werkjaar werd op 28 december afgesloten met een zondagnamiddagdebat met bisschop Luc Van Looy, professor em. Ruddy Doom, oud-senator Meryem Kacar en Jamila Channouf.
  • Onze samenwerking met de Gentse universiteit werd opgedreven. Professor Deploige gaf in situ les over de Sint-Baafsabdij aan de masterstudenten geschiedenis en de onderzoeksgroep Marine Biologie stelde aan het grote publiek de resultaten van een onderzoek naar biodiversiteit voor. Nieuw dit jaar was de samenwerking met het Wetenschapscafé van de Associatie Universiteit Gent (Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen) die zes debatsessies van deze populariserende activiteit in de Herberg organiseerde voor in totaal meer dan 500 belangstellenden. Samenwerking met andere (Gentse) organisaties blijft belangrijk in onze werking, dit jaar opnieuw een vijftigtal.
  • We besteedden het voorbije jaar extra-aandacht aan de migratiegeschiedenis van de stad en organiseerden in samenwerking met verschillende partners waaronder Amsab-ISG zowel informatieve momenten als culturele activiteiten. We beperkten ons niet tot de Turkse migranten en hoorden ook het verhaal van de Italiaanse migranten die hun 100ste verjaardag in Gent vierden en van de Eritrese vluchtelingen die hier noodgedwongen verblijven. In datzelfde kader ondersteunden we de Roma-gezinnen aan de Muide en lanceerden we samen met Victoria Deluxe de CinéMacharius Deluxe waarin onder meer films over en door migranten aan bod komen.
  • Voor kinderen en jongeren probeerden we eveneens een gevarieerd aanbod uit te werken. Op Pasen was er de intussen traditionele paaseierraap, op Erfgoeddag leerden kinderen stenen kappen, er waren verhaalnamiddagen en -avonden, met Halloween werden pompoenen versierd en werden spelletjes georganiseerd. Nieuw in 2014 was het Klankennest, een muziekactiviteit met professionele begeleiding voor kinderen jonger dan twee jaar die we gespreid over het jaar vijf maal met succes hebben aangeboden. Voor de jongeren/studenten zijn we in het najaar gestart met een reeks board game-avonden en zochten we naar enkele concerten binnen hun belangstellingssfeer.
  • Aan de historische ontsluiting van de hele site werd eveneens gewerkt. Enkele Buren bracht de hele geschiedenis van de abdij over op een visueel mooi uitgewerkte tijdsband die (tegen kostprijs) als poster wordt aangeboden. Het derde Burenboek is in voorbereiding en maakt deel uit van een breder geheel met geleide wandelingen, een tentoonstelling en een documentaire film. Thema is deze keer de geschiedenis van het slachthuis en de veemarkt in relatie tot het leven in de Macharius¬wijk en dit tot op vandaag. Dit project wordt gefinaliseerd in 2015.
  • Daarnaast werden ook vele interne buren-activiteiten georganiseerd. Verschillende werkgroepen bleven of werden actief naast de ad hoc comités die onder meer Erfgoeddag, het slachthuisproject en de Coyendans voorbereiden. Er werd net als in 2013 een poppenvoorstelling voorbereid die acht maal werd uitgevoerd op het straattheaterfestival van MiramirO tijdens de Gentse Feesten en de werkgroep Stadslandbouw was actief met onder meer het kweken van bijen, het beheer van een kleine perenboomgaard waarvan de vruchten verwerkt werden tot fruitsap voor de Herberg en het onderhoud van de kruidentuin.
  • Onze poetsploeg bevrijdde in samenwerking met Ivago negen keer de hele Sint-Baafssite van zwerfvuil, met dank vanwege alle wandelaars en bezoekers.
  • En u, beste lezer, bezocht met niet minder dan 33.765 deze website en bekeek gemiddeld drie pagina’s, op jaarbasis met andere woorden om en bij de 100.000 aangeklikte berichten. Meest bekeken pagina was de kalender, meeste doorverwijzingen kwamen via onze nieuwsbrief en via onze Facebookpagina’s (Buren van de Abdij en Herberg Macharius). We verstuurden 23 digitale nieuwsbrieven naar 1.150 vaste abonnees.

Dit en nog veel meer vind je in het volledige jaarverslag, hier te raadplegen met een simpele muisklik !

Reacties zijn gesloten.