Buren en cijfers – een andere kijk op 2013

Geplaatst door op 20 januari 2014

BvdA 2013 groepsfoto

Net als 2012 was ook 2013 een goed gevuld Burenjaar. Aanvankelijk misschien wat aarzelend, want het succesverhaal van abdij & herberg zomaar verder zetten na het jaar van Track was niet evident. We besloten ervoor te gaan en stellen met fierheid – en toegegeven, ook een beetje opluchting – vast dat 2013 opnieuw een schitterend jaar is geworden. De cijfers op een rij.

 • In 2013 stelden we de Sint-Baafsabdij tussen 31 maart en 3 november op 32 zondagnamiddagen open voor het grote publiek. Daarnaast organiseerden we er in de loop van 2013 niet minder dan 35 bijkomende activiteiten. We gingen van start met de traditionele paaseierenraap (200 aanwezigen) en sloten naar intussen ook al oude gewoonte af met pannenkoeken en warme chocolademelk, in gezelschap van de vertellers van het Landjuweelfestival (382 bezoekers). We organiseerden onder meer 8 concerten, 10 geleide wandelingen waarvan 4 in het kader van het Gentse Feestenprogramma van MiramirO, 6 debatten en 8 activiteiten voor kinderen. Topdagen waren Erfgoeddag met 1.000 bezoekers en het Tibetweekend met meer dan 1.500 bezoekers en participanten. Tijdens de Gentse Feesten, waarin we niet enkel de abdij bemanden maar ook in het kader van MiramirO vier rondleidingen en opvoeringen van het poppenspel Samson en Delilah verzorgden, ontvingen we meer dan 2.600 bezoekers. Voor zowel Les Goûts de Gand (gezien de weersomstandigheden volledig binnen waarbij alle randanimatie noodgedwongen werd geschrapt, 600 bezoekers), Midzomernacht (300), het middeleeuws concert van Le Caste Nymphe (335), het optreden van Lieven Tavernier met United Brass (650) en het concert met Roland en Chitravina Ravikiran (472) was de refter tot zijn maximale capaciteit bezet en werd ook de abdij druk bezocht.
 • De werking van de Herberg Macharius volgt intussen een vertrouwd stramien, zoals afgesproken met het stadsbestuur en Historische Huizen. Vast toegankelijk op vrijdagavond en op zondagnamiddag, op andere momenten indien er een activiteit wordt georganiseerd, in 2013 goed voor 150 publieksevenementen. Daarnaast stelden we de Herberg ook ter beschikking voor bijeenkomsten van andere buurtverenigingen en van diverse stadsdiensten. We werkten dit jaar samen met vijftig – in hoofdzaak Gentse – organisaties.

Samenvattend: we organiseerden in 2013 niet minder dan 217 voor iedereen toegankelijke gratis activiteiten en evenementen.

 • In de abdij telden we 11.929 bezoekers. Voor de Herberg konden we onmogelijk een zelfde soort telling bijhouden. Met een realistische schatting en enkele steekproefsgewijze tellingen komen we aan 8.225, wat het totaal voor 2013 op meer dan 20.000 bezoekers brengt, net als vorig jaar.
 • Om dat alles in goede banen te leiden werd ook veel, heel veel, vergaderd en overleg gepleegd. De Stuurgroep kwam 10 keer samen, de Grote Raad 7 maal. De bijeenkomsten van kleine werkgroepen (zoals Herberg, Erfgoeddag, Goûts de Gand, poppenspelers, stadslandbouw) en de vele formele en informele overlegmomenten zijn niet geteld, net zomin het vele individuele werk dat onmogelijk kwantificeerbaar is: het bijhouden van de boekhouding, het beantwoorden en verwerken van de vele mailberichten, het structureren en invullen van de website, het ontwerpen en drukken van affiches, de zorg voor de bijen, de kruidentuin en de perelaars aan de Lousbergkaai, het opstarten van EnerGent, enz. Voor dit alles kunnen we momenteel rekenen op een 150-tal enthousiaste vrijwilligers.
 • Onze poetsploeg die onder leiding van Mieke en Pierre – en in samenwerking met Ivago –voorafgaand aan de Grote Raad telkens de handen uit de mouwen steekt en de hele Sint-Baafssite van zwerfvuil bevrijdt, verdient een afzonderlijke vermelding. Met dank vanwege alle wandelaars en bezoekers.
 • De website trok in 2013 dagelijks een honderdtal bezoekers die elk gemiddeld drie pagina’s bekeken, op jaarbasis met andere woorden tussen de 36.000 en de 37.000 bezoekers die samen meer dan 100.000 berichten aanklikten. We haalden ook frequent de traditionele pers, zowel kranten en tijdschriften als regionale televisie en verstuurden zelf 24 digitale nieuwsbrieven naar meer dan 1.000 vaste abonnees.

De Buren van de Abdij werden dit jaar een vzw, de statuten werden op 21 juni 2013 neergelegd bij de griffie van de Gentse rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2013.

Kortom, terug een jaar om ‘U’ tegen te zeggen, en dat met dank, heel veel dank, aan de vele vrijwilligers die dit het jaar door mogelijk maken.

Wens je een uitgebreid jaaroverzicht ? Klik gewoon hier.

4 reacties op Buren en cijfers – een andere kijk op 2013

 • frank vandepitte zegt:

  Dikke proficiat, een ongelooflijk puike en warme prestatie.

 • brigitte hemmerijckx zegt:

  cijfers die alleen maar bevestigen hoe straf en goed jullie bezig zijn!

 • patrick vleeschouwer zegt:

  Een knap staaltje van ‘maatschappijverzoeting’ Jullie verleggen echt een steen in de rivier. Proficiat!

 • Paul Oyen zegt:

  Van harte dank aan medeburen en bezoekers aan abdij en praatcafé, voor al die mooie momenten van samenzijn.
  Paul Oyen