Buren en cijfers – een andere kijk op 2012

Geplaatst door op 25 maart 2013

IMG_1396 kl

2012 een goed gevuld Burenjaar noemen is ongetwijfeld ‘the understatement of the year’. Voor ons een jaar buiten categorie, om als vrijwilligers heel erg fier op te zijn, tezelfdertijd, achteraf bekeken, eigenlijk gekkenwerk. Eerst even de cijfers op een rij.

  • Dit jaar stelden we de Sint-Baafsabdij op 31 zondagnamiddagen open voor het grote publiek. Tussen Pasen en Allerheiligen organiseerden we daarnaast ook 20 evenementen in de abdij waarvan 7 op andere dagen dan zondag, waardoor de abdij de facto op 38 dagen voor iedereen toegankelijk was. Topdagen waren onder meer Erfgoeddag (22 april) met 500 bezoekers en de feestelijke slotdag van Herberg Macharius 1.0 (16 september) waarvan meer dan 1.000 mensen profiteerden om de abdij te bezoeken.
  • Herberg Macharius 1.0 was echter de grote blikvanger van het jaar. In het kader van Track bood Historische Huizen Gent ons de mogelijkheid om gedurende vier maanden (12 mei tot 16 september) het poortgebouw aan de Voorhoutkaai te gebruiken als herberg, als ontmoetingsplaats en doe-plaats voor de buurtbewoners en voor bezoekers van binnen en buiten de stad. Dit sociaal experiment werkte wonderwel en creëerde een nieuwe sterke dynamiek in de wijk. De Herberg was gedurende 112 dagen geopend (van dinsdag tot zondag) en was in dat relatief korte tijdsbestek organisator en/of gastheer voor niet minder dan 95 publieksactiviteiten.
  • In het najaar kregen we van Historische Huizen en van het schepencollege de toestemming om met een light-versie van de Herberg door te gaan. Herberg Macharius 2.0 ging op 13 oktober van start, was toegankelijk op vrijdag en op zondagnamiddag en op momenten dat er een activiteit werd georganiseerd, goed voor 25 evenementen op twee en een halve maand tijd.
  • Daarnaast werden ook enkele interne buren-activiteiten georganiseerd: een groepsbezoek aan de Materlincktentoonstelling in de Sint-Pietersabdij en aan de tentoonstelling over de keramist en glazenier Joost Maréchal in Eeklo, een jaarlijks burenetentje voor alle vrijwilligers en hun gezin en het oogsten van onze eerste honing.

Samenvattend: niet minder dan 175 activiteiten en evenementen

In de abdij telden we op onze zondagnamiddagen 11.000 bezoekers. Voor de Herberg konden we onmogelijk een zelfde soort telling bijhouden. Met een realistische schatting komen we op een vergelijkbaar cijfer als dat van het abdijbezoek, wat het totaal voor 2012 op in elk geval meer dan 20.000 bezoekers brengt.

Om dat alles in goede banen te leiden werd ook veel, heel veel, vergaderd en overleg gepleegd. De Stuurgroep kwam in 2012 maandelijks samen en de Algemene Vergadering werd 7 maal samengeroepen. De bijeenkomsten van kleine werkgroepen (zoals Erfgoeddag of Goûts de Gand) en de vele formele en informele overlegmomenten zijn niet geteld, net zomin het vele individuele werk dat onmogelijk kwantificeerbar is: het bijhouden van de boekhouding, het beantwoorden en verwerken van letterlijk honderden mailberichten, het structureren en invullen van de website, het ontwerpen en drukken van affiches, de zorg voor de bijen en de kruidentuin, enz.

Afsluitend nog een aparte vermelding voor onze poetsploeg die onder leiding van Mieke – en in samenwerking met Ivago – in 2012 6 keer de handen uit de mouwen stak en de hele Sint-Baafssite van zwerfvuil bevrijdde. Met dank vanwege alle wandelaars en bezoekers.

Valt hier nu nog meer aan toe te voegen ? Niet echt, enkel ‘nen helen dikken en welgemeende merci en proficiat’ voor alle vrijwilligers !

Voor een gedetailleerd overzicht, klik hier: BvdA 2012 activiteitenoverzicht

2 reacties op Buren en cijfers – een andere kijk op 2012

  • Tom Bouman zegt:

    “Voor een gedetailleerd overzicht, klik hier.”
    Waar? Het was een mooi verhaal, dus ik ben echt benieuwd naar nog meer details