10 jaar Buren van de Abdij, een feestelijk gesprek

Geplaatst door op 1 juni 2017

ZATERDAG 17 JUNI, 15.00-18.00u. De Buren van de Abdij bestaan tien jaar. Dat vieren we maar we willen toch ook even stilstaan bij het verschijnsel Buren van de Abdij. Wat begon met het simpele verlangen om op zondagnamiddag de abdij terug open te stellen voor buurtbewoners en andere bezoekers, is intussen een vereniging geworden die heel wat meer doet dan dat. Het is een voorbeeld van hoe een buurt een publieke ruimte mee kan bezielen. Van hoe een oud monument een buurt kan bezielen en samenbrengen. Van hoe stad en burgers samen leren werken. Over dat alles en nog veel meer praten we met:

– Burgemeester Daniël Termont (onder wiens bevoegdheid ook de dienst participatie valt )
– Doreen Gaublomme, directeur Historische Huizen, stad Gent (onder wiens bevoegdheid de abdij valt)
– Schepen van financiën, Christophe Peeters
– Gemeenteraadslid Dirk Holemans (auteur van Vrijheid en Zekerheid, een boek dat sterk gelooft in het belang van burgerinitiatieven)
– Filip De Rynck, professor bestuurskunde die sinds vele jaren burgerinitiatieven en -participatie van dichtbij bestudeert
– Demir Ali Köse, voorzitter van de buurtmoskee Eyup Sultan
– Alix Priano, buurtbewoonster en vrijwilligster in herberg Macharius
– John Vandaele, voorzitter Buren van de Abdij

Het gesprek wordt ingeleid door Geert Van Doorne die in 2007 als directeur van de dienst Monumentenzorg, zonder verpinken, meeging in de vraag van de buren om de abdij
op zondag te openen. ‘Niemand kan zo’n plek bezielen zoals een buurt dat kan,’ sprak hij toen heel profetisch.

Het gesprek wordt in goede banen geleid door journalist Karel Van Keymeulen, Gentenaar in hart en nieren, die al meer dan een groot buren-debat in de abdij modereerde.

Nadien bieden we jullie graag een glaasje aan.

Waar: refter van de Sint-Baafsabdij, Coyendanspark, ingang via de Groene Kerk
Wanneer: zaterdagnamiddag 17 juni, 15u
Toegang gratis

Reacties zijn gesloten.