In de pers

Sinds de oprichting van de Buren in 2007 vloeide reeds behoorlijk wat inkt over ons initiatief en ook in de nieuwe media vinden we intussen onze weg. Op deze pagina vind je links naar tal van artikels, film- en geluidsfragmenten over de Buren van de Abdij. Deze pagina is gezien de aard van het beestje continu ‘in opbouw’ en zal regelmatig worden aangevuld. Heb je zelf nog weet van een artikel of beeldfragment dat hier ontbreekt, aarzel niet en stuur dit door naar info@burenvandeabdij.be

 

2014 … 2015 … 2016 –

de pers laat ons niet los, maar wij, uit tijdgebrek, wel eens de pers … wie zich geroepen voelt om deze collectie verder aan te vullen en actueel te houden, wordt met open armen ontvangen !

GentBlogt brengt op 7 maart met de postkaarten van Albert Sugg als gids abdij én Buren nogmaals voor het voetlicht

 

cisternen_van_istanboel_bruin2013

Bal Mundial maakt zich op voor een tweede editie in de Herberg, het Nieuwsblad bericht op 19 januari

EnerGent, het burgerinitiatief voor duurzame energie waarin de Buren een pioniersrol vervullen, lanceert in maart een eigen website en opent een intekenlijst

– de persconferentie over windenergie en de oprichting van een burgercoöperatie vindt weerklank in De Gentenaar van 7 maart, op GentBlogt en op AVS

– eveneens op 7 maart een artikel over onze bijenkasten in De Gentenaar

– 14 april, een schitterende lentedag, en een geslaagde actie van EnerGent en de Buren op de Sint-Baafsweide, zowel in De Morgen als in De Gentenaar met een mooie videoboodschap als resultaat,

– Erfgoeddag 2013 in de abdij wordt aangekondigd op AVS op 17 april,  verteller van dienst deze keer Doreen Gaublomme (directeur Historische Huizen Gent). Een kort verslag volgt in Kerk & Leven.

– Datzelfde weekend gaat een tentoonstelling van Historische Huizen van start in de abdij, Histories of Thought, verslag in De Gentenaar van 17 april.

– Op 28 april geeft Le Caste Nymphe een uitzonderlijk middeleeuws concert in de refter, fotoverslag op hun website.

Raak, het ledenblad van de Katholieke Werkliedenbond KWB, wijdt in mei een themanummer aan de stad van de eenentwintigste eeuw onder de titel de welluidende titel ‘De stad is van de mensen‘, waarin een uitgebreid artikel over de Buren (pag.10-11). Kroon op het werk, diezelfde week een artikel onder de titel ‘Dit is een beetje het Stonehenge van Gent‘ in de Knack.

– Het jaarlijkse wereldmuziekfestival Les Goûts de Gand op 25 mei werd gevolgd in De Gentenaar van 24 mei en 26 mei (inclusief fotoreportage). AVS gaf kort verslag in het zondagavondnieuws van 26 mei [link volgt]. Kom-Pas, dat het optreden in de vooravond voor zijn rekening nam, plaatste verslagen en filmfragmenten op zijn facebookpagina en kwam op YouTube terecht. Daar doken ook filmpjes op van het concert van Titi Robin, voor het gemak fragment-1 en fragment-2.

– Het Tibetweekend van 6-9 juni liet sporen na in een hele reeks filmpjes op YouTube, onder meer: het gesprek met de monnik in de Herberg (4 fragmenten) en het maken van de mandala (2 fragmenten) op de pagina van Pierre en  sfeerbeelden (4 fragmenten) op de pagina van Majo. In de Gentenaar online van 8 juni verscheen een artikel met fotoreeks en AVS zond een interview met Greet uit (link volgt later). GentBlogt kondigde alles nog eens netjes aan, idem op tal van andere blogs die nieuws over Tibet of het boeddhisme brengen.

– Stadslandbouw laat van zich horen : onze peren aan de perelaars van het Lousbergsgesticht komen aan bod in De Gentenaar van 26 juni

– Op 15 september Lieven Tavernier & United Brass in de refter voor de voorstelling van hun CD, de Fanfare van Honger en Dorst, in De Gentenaar van 16 september

– in november komen burgervaders uit heel Europa samen in Gent in het kader van Smart Citizens, de Buren mogen zich als een van de rolmodellen voorstellen aan die groep, een aantal workshops gaan bij die gelegenheid door in de Herberg, verslag in De Gentenaar van 27 november en op de stadstelevisie

– de lancering van EnerGent in de KNS wordt aangekondigd in De Standaard en in de Gentenaar van 10 december. Het Gents Ecologisch Centrum verleentEnerGent diezelfde dag de eretitel van TeGecke Gentenaar, wat ook de redactie van Gentblogt niet ontging

 

2012, de abdij, Herberg Macharius en Track

– op erfgoeddag (22 april) laat een van onze vertellers zijn sporen na op YouTube: de gedichten van Ed Bruyninckx in de kelders onder de refter.

GentBlogt kondigt op 6 mei ons verjaardagsfeest (we worden 5 !)  aan

– De voorbereidingen voor het Herbergseizoen zijn intussen op kruissnelheid gekomen. Zowel GentBlogt (8 maart) als De Gentenaar (20 maart), (5 mei) en (14 mei) melden de prille start van het project

De Gentenaar brengt een fotoreportage over Giene Track en de Europese Hymne van Lieven Tavernier (14 mei) en over onze bizarre knip-spin-brei namiddag (21 juni),  Gentblogt heeft in die zalige vijf maanden oog voor Tango en Poëzie (8 juli), een Spellennamiddag (1 augustus), Hans Mortelmans en groep (2 augustus), Tango met Juan Masondo en Dick van der Harst (16 augustus), de Workshop Kruidenzalf maken (18 augustus) en Met de blote voeten in het gras (2 september).

– In de abdij gaan de activiteiten intussen ook gewoon door met in De Gentenaar de aankondiging van Midzomernacht met Olla Vogala (22 juni) en op GentBlogt berichten over het Lam Gods door Peter Schmidt (5 augustus) en Ik dus naar Compostela (31 augustus). Op 16 september sluit Keeping Tracks het kunstfestival met een voorstelling in de abdijrefter, bericht in De Gentenaar (14 september). De Bijloke organiseert er de intussen traditionele abdijconcerten (De Gentenaar, 11 juli) en MiramirO verzorgt het straattheater in en rond de abdij (De Gentenaar, 11 juli)

– Net voor het slotfeest van de zomerherberg meldt De Gentenaar (14 september) dat Doreen Gaublomme niet langer waarnemend maar vanaf nu effectief directeur is van Historische Huizen Gent (waaronder wij resorteren), waarvoor onze welgemeende gelukwensen.

GentBlogt kondigt de vertelnamiddag en het Tihar lichtfestival van 4 november aan en publiceert de dag erna enkele sfeerfoto’s, waarmee het najaar in de abdij is afgesloten. Een filmpje over die laatste dag vond intussen ook al zijn weg naar You Tube, met dank aan Belmundo.

– In het najaar werden we genomineerd voor de prijs ‘Buitengewone Buurt’ van de Koning Boudewijnstichting. We wonnen helaas niet, maar hielden er wel een mooi filmpje op AVS aan over.

– op GentBlogt wordt op 4 januari 2013 onze najaarsprogrammatie nog eens kort overlopen, met dank aan Arnold Van Herreweghe die reeds menige fotoreportage over onze werking maakte

 

2011, van Goûts de Gand tot Past de pij ?

– de provincie maakt een documentaire film ter gelegenheid van de uitreiking van de erfgoedprijs, te bekijken op YouTube

GentBlogt stelt op 11 april ons tweede boek, De Buren van de Abdij, voor en levert op 23 juli een uitgebreid verslag over de bijhorende themawandeling die we tijdens de Gentse feesten organiseerden. De recensent van Knack heeft het op 20 juli zelfs over een prachtboek.

– de komst van onze bijenkasten wordt aangekondigd in De Gentenaar (28 april)

– de concertkalender was in mei goed gevuld met Mistlicht Showcase (14 mei) in De Gentenaar (16 mei), met de schitterende Bony King of Nowhere op YouTube en met Goûts de Gand (21 mei), verslag en een sfeerfoto op Gentblogt

GentBlogt kondigt de familiedag van 3 juli aan en levert een verslag met foto’s,

– in de Gemeenteraad komt de bestemming van het poortgebouw ter sprake (1 februari, Filip Watteeuw)

 

2010 – de Buren winnen de erfgoedprijs

– het tijdschrift MO publiceert net na de jaarwisseling (februarinummer 2011) een overzicht van vier jaar Buren, op 10 maart volgt een uitgebreid artikel in De Bond en in het alternatieve Stadsmagazine TiensTiens verschijnt in augustus een overzichtsartikel, ge-co-signeerd door Hans Op het Veld.

– de start van het nieuwe seizoen wordt alvast uitgebreid aangekondigd in De Gentenaar (9 april en 12 april) en in Kerk & Leven (7 april), de Osmaanse fanfare wandelt op 15 mei door de buurt naar de abdij (De Gentenaar, 14 mei) waar het optreden van de draaiende derwisjen op YouTube terecht kwam (fragment 1 en fragment 2) ; op 26 juni vindt Mistlicht showcase plaats (De Gentenaar, 30 juni)

– Over de toekenning van de erfgoedprijs van de provincie Oost-Vlaanderen berichten in De Gentenaar, GentBlogt, de provincie Oost-Vlaanderen en Heemkunde Vlaanderen

 

2009 – een goed gevuld jaar

– bij de opening van het jaar wordt de inzet van de Buren nogmaals in de verf gezet (De Gentenaar, 27 april). De Buren stellen hun eerste boek voor op erfgoeddag (26 april), een uitgebreid artikel in Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.

– het eerste Bijlokeconcert in de abdij (De Gentenaar, 20 juli) tijdens de Gentse Feesten wordt op 22 juli gevolg door een Buren-rondleiding, verslag op GentBlogt,

– op 9 augustus bieden de Buren The name of the Rose aan in het kader van Viewmaster, verslag op GentBlogt, aankondiging en voorstelling van de Buren in De Gentenaar (5 augustus)

 

2008 – eerste stappen

– het werkjaar gaat van start met de paaseierenraap, in De Gentenaar van 25 maart wordt een eerste (lovende) evaluatie gemaakt en ook Tertio (12 maart) vermeldt de Buren.

– de Buren krijgen in augustus een werkingssubsidie van de Koning Boudewijnstichting, een vermelding waard op GentBlogt en in De Standaard, De Gentenaar en Het Laatste Nieuws.

 

2007 – van start

De Gentenaar heeft het op 7 april voor het eerst over dat uniek buurinitiatief, idem in zusterkrant De Standaard. GentBlogt volgt met bijdragen op 7 april en 23 mei en Het Laatste Nieuws sluit aan op 25 april. Archeonet brengt op 9 april de boodschap naar de erfgoedsector, GentBlogt zet in twee bijdragen de eerste stappen op een rijtje (6 september en 7 september). Het Stadsmagazine (juni 2007) vat de werking perfect samen in de titel: Aan goede ideeën geen gebrek.

– de eerste activiteiten: paaseierenraap op 8 april, met een televisiereportage op AVS, en Open Monumentendag op 9 september, verslag op GentBlogt en een bespreking van het milieudebat (en een aangepaste bijdrage onder de titel Wordt zuinigheid hip ?) van die dag in Mo (11 september)